Apr 19, 2013

Elegi Ritual Ikhlas 28: Tasyakuran Ke Satu (Proyek Syurga)
Oleh Marsigit

Bagawat Selatan:

Wahai isteriku, anak-anakku dan menantuku, saya berniat mengadakan Tasyakuran Spiritual sebagai salah satu cara untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Allah SWT, dengan cara mengadakan Pengajian Akbar dan dihadhliri oleh para kerabat, dan tetangga. Untuk itu aku akan mengundang seorang Ulama dari Jawa Barat yang bernama Ustad Jalaludin Rakhmat. Saya minta agar beliau dapat menguraikan perihal Proyek atau Program Menghuni Syurga. Untuk menghemat waktu marilah kita dengarkan bersama-sama.

Jalaludin Rakhmat:
Assalamu’alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh. Audzhubilah Himi-nassyaeton nirojim Bismillah Hiro-khman Nirokahim. Alhamdulillah hirabbil alamin. Wasalatu Wasa-lamu Ala Asrofil Ambyai Warmu-salin Syayidina muhammadin wa-ala alihi wasyohbihi ajma’in. Yang saya hormati shohibul hajat Sang Bagawat Selatan beserta keluarga besarnya. Para Alim Ulama, Tokoh Masyarakat dan masryiral muslimin yang berbahagia. Pertama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadhirat Allah SWT yang telah memberi dan melimpahkan karunia Nya kepada kita semua sehingga pada saat yang berbahagia ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan silakhturakhim spiritual. Salawat dan salam kita haturkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, tabiit, tabiin, yang memberi syafaat di hari akhir. Wabil khusus saya mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada Sang Bagawat Selatan, yang telah mempercaya dan mengundang saya untuk mengisi dan memberi ceramah spiritual pada Pengajian Akbar ini. Seperti permintaan shahibul hajat, maka saya akan menguraikan Bagaimana Mengembangkan Proyek Menghuni Syurga sebagai berikut:

Pertama: Memelihara Waktu Shalat
Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa nanti, setelah manusia dihisab, ia akan masuk syurga. Para malaikat berkata kepadanya: “Tunggulan di sini di bawah lindungan ini, di dekat pintu syurga”. Orang itu dapat melihat seluruh istana, pasangan-pasangannya, dan kebun-kebunnya yang ada di dalamnya. Setelah lewat beberapa masa, bertambahlah kerinduannya kepada apa yang diberikan Allah kepadanya. Ia berkata: “Wahai Malaikat Rakhmat, aku melihat orang-orang sesudahku masuk syurga sedangkan aku diakhirkan di sini. Mengapa di akhir-akhir?” Para malaikat berkata kpadanya: “Aku mengakhirkan kamu karena kamu mengakhirkan shalatmu di dunia”

Kedua: Menghadiri Salat Berjamaah
Rasulullah SAW bersabda kepada Jibril: “Apa yang diperoleh umatku dalam shalat berjamaah?” Jibril berkata:”Wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam jamaah lebih baik baginya daripada bersedekah seratus ribu dinar kepada orang miskin; satu sujud yang ia lakukan bersama imam lebih baik daripada ibadat satu tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunah dan jamaah”. Rasulullah SAW bersabda: “Takbir yang pertama bersama imam lebih baik daripada dunia dan segala isinya”

Ketiga: Bertasbih dengan Tasbih Azzahra, Terutama setelah Salat
Dari Abi Ja’far as:”Barang siapa bertasbih dengan tasbih Fathimah kemudian membaca istighfar kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Tasbih itu seratus dengan lisan tetapi seribu dengan timbangan, mengusir setan dan membuat rida Allah Al-Rahman”

Keempat: Selalu Membaca Shalawat Kepada Muhammad dan Keluarganya
Rasulullah SAW bersabda:”Manusia yang paling mengabaikan aku adalah orang yang apabila disebut namaku di hadapannya, dia tidak bershalawat kepadaku. Shalawat kepadaku dan keluargaku menghilangkan kemunafikan”

Kelima: Selalu Beristighfar dan Memohonkan Ampunan
Dari para Imam as:”Sebaik-baik ibadat adalah istighfar”. Rasulullah SAW bersabda:”Segala sesuatu ada obatnya; dan obat dosa adalah istighfar”

Keenam: Selalu Berzikir Kepada Allah
Rasulullah SAW bersabda:”Barang siapa berkata Subhanallah, Allah tanamkan baginya satu pohon di syurga. Barang siapa membaca Alhamdulillah, Allah tanamkan baginya satu pohon di syurga. Barang siapa berkata La ilaha ilallah, Allah tanamkan baginya satu pohon di syurga”.

Ketujuh: Salat-salat Sunat Harian
Dari Abul Hasan as:”Salat-salat sunat adalah kurban setiap mukmin”. Dari Imam Al-Hasan Al-Askari as: “karakteristik mukmin ada lima: melakukan salat lima puluh satu rakaat, ziarah arba’in, memakai cincin disebelah kanannya, bersujud dengan pelipis, dan menzaharkan Bismillahirrahmanirrahim”

Kedelapan: Menyambungkan Silaturahmi Terutama Dengan Orang Tua
Diriwayatkan melalui para Imam as:”Silatirahmi memakmurkan rumah dan menambah usia walaupun para pelakunya bukan orang baik-baik. Silaturahmi membersihkan amalan, melipatgandakan kekayaan, menolak kecelakaan, dan menangguhkan kematian”

Kesembilan: Menyesali Dosa
Dari Imam Ali as:”Penyesalan atas keburukan akan mendorong orang meninggalkan keburukan”. Dari Abu Abdillah as:”Siapa yang berbahagia dengan perbuatan baik dan berduka karena perbuatan buruk, pastilah dia seorang mukmin”

Kesepuluh: Bergaul Baik Antara Suami Isteri
Rusulullah SAW bersabda:”Yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya; dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku”. Rasulullah SAW juga bersabda:”Apabila seorang isteri tidak menyayangi suaminya dan membebaninya untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya, tidak akan diterima dari perempuan itu kebaikan apa pun dan ia akan menemui Allah dalam keadaan murka padanya”

Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada Pengajian Akbar Tasyakuran Spiritual Kesatu dirumah Sang Bagawat Selatan. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Amin. Yang baik insyaAllah itu datangnya dari Allah, sedang yang buruk itu semata-mata karena kekuranganku. Sebagai penutup marilah kita berdoa bersama. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang da di langit dan di bumi. Siapakahyang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ayat Kursi: Al-Baqarah:255. Demikian mohon maaf atas segala kekurangannya. Bilahittaufiq wal hidayah, Wasallamualaikum Warakhmatulahi Wabarakatuh

Referensi:
Jalaluddin Rakhmat: Meraih Cinta Ilahi-Pencerahan Sufistik, Bandung: Rosda

46 comments:

 1. Muhammad Sabri
  17701251034
  S2 PEP B

  Terimakasih banyak postingannya Prof. Cukup menambah wawasan Spiritualitas kami yang membacanya khususnya saya pribadi yang memang masih kurang dengan wawasan spiritualitas, semoga ini bukan sekedar menjadi wawasan saya akan tetapi bisa menjadi amalan saya yang dinilai sebagai ibadah dihadapan Allah SWT. Amin, meskipun saat ini saya belum bisa mengamalkan 9 program menghuni syurga diatas, tapi saya akan terus berusaha untuk bisa menjalankan semua satu demi satu semoga bisa konsisten, Amin

  ReplyDelete
 2. Muhammad Kamaluddin
  P. Mat B PPs 2017
  17709251027
  Dalam setiap hal, proses menjadi bagian yang sangat penting, bahkan terkadang lebih penting dari sekadar hasil. Seperti misalnya seseorang ingin mencapai tujuan yang diinginkan, hal yang dilakukan adalah ikhtiar, berusaha keras, berjuang. Ikhtiar haruslah dibarengi dengan doa yang penuh pengharapan kepada Allah. Setelah berikhtiar barulah kita berserah diri atau bertawakkal kepada Allah. Begitu juga jika manusia ingin menghuni syurga, manusia harus selalu berikhtiar. Bagaimana caranya? Yakni dengan memperhatikan petunjuk Allah yang disampaikan melalui Al-Qur’an dan ajaran para nabi serta rasul. Manusia telah diberi pedoman yang lengkap. Oleh sebab itu, jika manusia menginginkan surga maka bertakwalah kepada Allah, lakukan perintahNya dan jauhi laranganNya.

  ReplyDelete
 3. Nama : Dyah Ayu Fitriana
  NIM : 17701251028
  Kelas : PEP B S2

  Bismillah
  Proyek penghuni surga? Dari judul saja saya sudah susah untuk membayangkannya. Karena surga adalah tujuan utama dan terakhir kita setelah di dunia ini. Sungguh merugi jika ada seseorang yang membiarkan proyek ini. Karena, hanya membaca saja mudah. Tetapi jika kita melakukannya, apa kita tahu begitu susahnya? Karena godaan begitu besar berada dimana mana. Karena surga adalah tempat yang indah, apapun yang kita inginkan sudah jelas ada disana. Kekalnya tempat ini menjadi tujuan setiap umat. Ya maka dari itu, setan ingin menggoda kita. Semoga Allah selalu melindungi kita dari godaan setan dan senantiasa memberikan petunjuk hidup selama kita di dunia. Amiin.

  ReplyDelete
 4. Anisa Safitri
  17701251038
  PEP B

  Selain shalat wajib 5 waktu, manusia juga dituntun untuk melaksanakan shalat sunnah harian. Misalnya shalat rawatib, dhuha, tahajud, istikharah, hajat, taubat, dan tasbih. Shalat sunnah itu dapat menambah pahala dan salah satu cara agar lebih dekat denga Allah swt. Selain itu dianjurkan pula untuk silaturahmi terutama kepada orang tua. Karena silaturahmi itu sejatinya dapat membersihkan amalan, melipatgandakan kekayaan, menolak kecelakaan, dan mengguhkan kematian. Tidak kalah penting yang dapat dilakukan adalah selalu menyesali dosa. Manusia tidaklah tau kapan dan dimana dosa itu telah dilakukan. Manusia hanya dapat muhasabah dan memohon ampunan pada Allah swt. Selain itu adalah bergaul baik antara suami dan istri. Allah swt menyukai hamba-Nya yang dapat memelihara hubungan dan bergaul dengan baik antara suami dan istri.

  ReplyDelete
 5. Devi Nofriyanti
  17709251041
  PPS P.Mat B 2017

  Sembari membaca tulisan ini saya jadi introspeksi diri terkait point mana yang belum saya lakukan ataupun optimalkan. Tulisan ini sungguh mengingatkan saya untuk beribadah lebih baik karena goal utama hidup di bumi ini adalah surga didunia dan akhirat.

  ReplyDelete
 6. Di dunia ini yang patut kita junjung setingi-tingginya adalah hanya Allah SWT. tidak ada suatu kuasa pun yang melampaui kekuasaan Allah. Marilah kita hanya meng-esakan Allah sajalah. Jangan sandingkan Allah dengan makhluk ciptaannya. Tiadalah yang bisa menyamai kekuasaan Allah.


  Nama : Frenti Ambaranti
  NIM : 17709251034
  Kelas : S2 Pendidikan Matematika B

  ReplyDelete
 7. Nama : Rosyita Anindyarini
  NIM : 17701251031
  Kelas : PEP B S2 2017

  Menggapai neraka bukan lah hal yang sulit, karena segala perbuatan buruk justru lebih mudah dilakukan dan menggiurkan daripada perbuatan baik. Namun, apabila orientasi hidup kita hanya untuk Allah dan karena Allah, tentu kita semua berencana dan sangat ingin dimasukkan ke dalam surgaNya. Apakah yang dapat kita lakukan untuk menggapainya? Banyak, meski sulit dan berat untuk dilakukan. Memelihara waktu sholat, sholat berjamaah, mulut senantiasa berdoa dan berdzikir terutama di waktu – waktu yang ijabah, melakukan ibadah sunnah sebagai pelengkap dari ibadah wajib, menyambung tali silaturrahim dengan keluarga, sanak suadara, dan teman kerabat, menyesali perbuatan dosa, bertaubat dan menginstropeksi diri setiap waktu, dan masih banyak lagi. Mungkin itu masih sebagian kecil yang dapat kita kerjakan, namun belum tentu kita mampu melakukan semuanya dengan ikhlas dan penuh keridhoan. Oleh karena itu, penting sebagai orang yang beriman kepada Allah untuk memikirkan bagaimana cara agar naib kita di akhirat akan lebih bahagia dapat merasakan nikmatnya masuk ke surga Allah, Wallahu’alam bishowab.

  ReplyDelete
 8. Gamarina Isti R
  17709251036
  Pendidkan Matematika Kelas B (Pascasarjana)


  Surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk manusia yang bertakwa. Tentu saja dibutuhkan usaha untuk mencapai surga, dengan cara menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dengan ikhlas, karena saat keikhlasan menjadi faktor utama maka hal lainnya akan mengikutinya. Surga juga dapat menjadi motivasi kita untuk menjalankan amalan, namun tetap harus menomorsatukan ikhlas ibadah, dan semoga surga akan mengikuti keikhlasan diri kita.

  ReplyDelete
 9. Nama : Mirza Ibdaur Rozien
  NIM : 17709251064
  Kelas : Pascasarjana Pendidikan Matematika C

  BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
  Mengatakan tentang masuk ke syurga, sebenarnya para pemuda dijanjikan juga akan masuk ke dalam syurga. Namun, syaratnya apa? Syaratnya adalah “Assyaabu qolbuhu yata’allaqun bi al masaajid” yaitu para pemuda yang menggantungkan hatinya kepada masjid. Maksudnya adalah mereka yang senantiasa selalu rindu akan datang ke masjid ketika waktu sholat berkumandang. Jadi, tanda-tanda nya adalah mereka akan merasakan sesuatu yang kurang ketika tidak sholat berjamaah di masjid. Namun, hal yang memang dilihat sangat mudah ini ternyata sangat susah dilakukan. Sekaarang ini manjid berdiri dimana-mana, namun, jmaaah hanya 1 shof bahkan hanya 2 orang yaitu imam dan 1 makmum. Itupun mereka orang tua yang sudah berumur. Jadi, para pemuda sekarang sedang mengalami degradasi moral karena perkembangan teknologi yang tidak bisa mereka imbangi dengan agama. Sehingga agama mereka kalah dengan perkembangan teknologi yang sangatlah pesat. Hal ini berdampak buruk yang mnegakibatkan banyak sekali masjid-masjid yang kosong dari sholat jamaah maupun pengajian.
  TAMMA BIHAMDILLAH

  ReplyDelete
 10. Arung Mega Ratna
  17709251049
  PPs PMC 2017


  Surga adalah tempat idaman bagi setiap umat manusia yang ada di bumi. Memperoleh surga tentunya memerlukan perjuangan yang sangat sulit dan dilakukan seumur hidup. Ada 10 perkara yang dapat dilakukan demi mendapatkan surga yang kekal abadi. Yaitu pertama: Memelihara Waktu Shalat, kedua: Menghadiri Salat Berjamaah, ketiga: Bertasbih dengan Tasbih Azzahra, Terutama setelah Salat, keempat: Selalu Membaca Shalawat Kepada Muhammad dan Keluarganya, kelima: Selalu Beristighfar dan Memohonkan Ampunan, keenam: Selalu Berzikir Kepada Allah, ketujuh: Salat-salat Sunat Harian,kedelapan: Menyambungkan Silaturahmi Terutama Dengan Orang Tua, kesembilan: Menyesali Dosa, kesepuluh: Bergaul Baik Antara Suami Isteri. Semoga kita merupakan penghuni surga kelak. Amin

  ReplyDelete
 11. Arung Mega Ratna
  17709251049
  PPs PMC 2017


  Surga adalah tempat idaman bagi setiap umat manusia yang ada di bumi. Memperoleh surga tentunya memerlukan perjuangan yang sangat sulit dan dilakukan seumur hidup. Ada 10 perkara yang dapat dilakukan demi mendapatkan surga yang kekal abadi. Yaitu pertama: Memelihara Waktu Shalat, kedua: Menghadiri Salat Berjamaah, ketiga: Bertasbih dengan Tasbih Azzahra, Terutama setelah Salat, keempat: Selalu Membaca Shalawat Kepada Muhammad dan Keluarganya, kelima: Selalu Beristighfar dan Memohonkan Ampunan, keenam: Selalu Berzikir Kepada Allah, ketujuh: Salat-salat Sunat Harian,kedelapan: Menyambungkan Silaturahmi Terutama Dengan Orang Tua, kesembilan: Menyesali Dosa, kesepuluh: Bergaul Baik Antara Suami Isteri. Semoga kita merupakan penghuni surga kelak. Amin

  ReplyDelete
 12. Luthfi Nur Azizah
  17709251002
  PPS P.Mat A

  Ketika ditanya apakah Anda ingin masuk syurga? Jawaban seorang mukmin tentu sangat menginginkan nya. Allah SWT menciptakan manusia dan alam semesta berserta isinya tidak lain tidak bukan untuk senantiasa berdzikir (mengingat Allah SWT). Firman Allah SWT telah sangat jelas, untuk mencapai syurgaNya manusia harus senantiasa beribadah kepada Allah SWT, ada banyak hal yang dapat menolong kita seperti pada elegi proyek syurga 1. Ketika kita mampu melaksanakan semua itu, dengan kerendahan hati semoga kita menjadi golongan yang akan masuk syurga. Aamiin aamiin aamiin

  ReplyDelete
 13. Rahma Dewi Indrayanti
  17709251038
  PPS Pendidikan Matematika Kelas B

  Menjadi lebih baik adalah apa yang seharusnya selalu kita lakukan. Menghindari kesalahan yang sama adalah proses untuk menjadi sukses.
  Sebagai manusia sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu mentaati segala perintah Allah, karena itulah yang dapat membawa kita untuk selalu dekat dengan Allah. Pada hari akhir nanti manusia akan ditimbang segala amal perbuatannya selama masih hidup.
  Apabila amal perbuatan manusia lebih berat kebaikan dari pada keburukan maka kita akan masuk surga. Allah akan selalu meringankan beban umatnya ketika dia mau berusaha. Sebagai contoh ketika kita sholat berjamaah, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda daripada sholat sendiri.

  ReplyDelete
 14. Ilma Rizki Nur Afifah
  17709251020
  P. Mat A S2 UNY

  Saya akan memmbahas point kedelapan bahwa telah iriwayatkan melalui para Imam as:”Silatirahmi memakmurkan rumah dan menambah usia walaupun para pelakunya bukan orang baik-baik. Silaturahmi membersihkan amalan, melipatgandakan kekayaan, menolak kecelakaan, dan menangguhkan kematian”. Memang benar bahwa silaturrahmi memiliki banyak manfaat seperti yang telah dijelaskan di atas. Bagaimanapun juga menyambung tali silaturrahmi itu sangat penting untuk mempertahankan tali kekeluargaan. Namun, masalah saat ini adalah banyak orang yang enggan bersilaturrahmi secara langsung, mereka lebih suka berkomunikasi lewat gadget karena lebih simpel.

  ReplyDelete
 15. Nama: Dian Andarwati
  NIM: 17709251063
  Kelas: Pendidikan Matematika (S2) Kelas C

  Assalamu'alaikum. Surga, setiap muslim pasti mendambanya. Tapi banyak yang tak berusaha menggapainya. Taerimakasih Prof. Marsigit telah mengingatkan perihal amalan-amalan apa saja yang harus dilaksanakan untuk menggapai surga. Semoga kita semua termasuk golongan yang mampu mencium wanginya surga.

  ReplyDelete
 16. Maghfirah
  17709251007
  S2 Pendidikan Matematika A 2017

  Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh
  Barang siapa yang menanam kebaikan maka akan tumbuh kebaikan pula. Oleh karena itu janganlah kita menanam keburukan karena nantinya yang akan tumbuh adalah keburukan pula. Semua yang kita lakukan didunia ini nantinya akan mendaptka balasan di hari kemudian. Itu adalah janji Allah SWT, barangsiapa membuat kebaikan seberat dzarrah maka ia akan melihatnya dan barang siapa membuat keburukan seberat dzarrah maka ia akan melihatnya pula

  ReplyDelete
 17. Elsa Susanti
  17709251024
  S2 Pendidikan Matematika 2017 Kelas B

  Orang yang paling baik di mata Allah SWT adalah mereka yang paling baik imannya. Keimanan seseorang digambarkan dengan ikhlas hati dan ikhlas pikir yaitu dengan menjalankan segala perintah AllahSWT dan menjauhi larangan-Nya, senantiasa bershalawat kepada Rasulullah SAW, memperbanyak dzikir, istiqhfar, dan amalan-amalan ibadah lainnya, serta menjaga hubungan baik antara sesama.

  ReplyDelete
 18. Muhammad Kamaluddin
  P. Mat B PPs 2017
  17709251027

  surga adalah sebenar-benar tempat tinggal terbaik setelah kehidupan di dunia nanti. Namun, tidak semua orang akan mendapatkannya. Hanya orang-orang terpilih yang akan hidup dan tinggal disurga secara kekal. Yakni orang-orang yang mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang. Kesemuannya itu telah disebutkan dalam Al Qur’an dan As Sunnah yang merupakan pedoman hidup manusia. Maka lakukanlah sesuai pedoman tersebut dengan tulus ikhlas dan niat suci hanya untuk mencari ridha Allah, lakukanlah dengan kesungguhan dan keteguhan hati, lakukanlah dengan iringan doa-doa dan rasa syukur. Semoga kelak kita akan menjadi penghuni surga dengan segala kenikmatannya. Aamiin.

  ReplyDelete
 19. Firman Indra Pamungkas
  17709251048
  S2 Pendidikan Matematika 2017 Kelas C

  Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh
  Subhanallah... terima kasih pak telah menghadirkan elegi ini. Elegi ini benar-benar memberikan manfaat terhadapa spiritualitas kami. Saya menjadi semakin sadar diri bahwa masih banyak sekali kekurangmaksimalan saya dalam beribadah serta saya juga menjadi sadar untuk selalu meningkatkan ibadah saya. Setelah membaca elegi ini pun saya menjadi makin setuju dengan pendapat bapak bahwa filsafat yang dipayungi dengan spiritualisme akan memperkokoh spiritualisme kita. Terima kasih.

  ReplyDelete
 20. Dheni Nugroho
  17709251023
  Pendidikan Matematika

  Syurga adalah tempat yang pasti diidamkan oleh semua manusia yang beriman, bahkan yang tidak beriman sekalipun pasti menginginkan kehidupan nan indah tiada bandingannya. Syurga di dunia berbeda dengan syurga di akhirat. Untuk mendapatkan syurga dunia sangatlah mudah yaitu dengan mengikuti hawa nafsu. Tetapi untuk menggapai syurga di akhirat ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yaitu: memelihara waktu sholat, menghadiri sholat berjamaah, bertasbih terutama setelah sholat, selalu membaca shalawat kepada muhammad dan keluarganya, selalu beristighfar dan memohon ampun, selalu berdzikir kepada Allah SWT, sholat-sholat sunat harian, menyambung silaturahmi terutama dengan orangtua, menyesali dosa, dan bergaul baik antara suami isteri.

  ReplyDelete

 21. Kholifatun Nur Rokhmah
  17709251011
  Pend. Matematika A 2017

  Memang janji-Nya bagi hamba yang berasal dari golongan kanan surga menjadi balasan, apabila tuliskan secara umum, golongan kanan in iadalah golongan yang hidup didunia penuh dengan pengaharapan Ridho Allah SWT. Seperti yang telah di sebut dalam artikel ini, beberapa cara agar kita semakin dekat dan mendapat Ridho dari-Nya. Bahkan sebagai manusia yang tak luput dari salah dan dosa, segala rutinitas mendekatkan ini perlu terus kita ulang ulang karena Allah tidak akan lelah memaffkan dan memberi ampunan pada hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Semoga kita semua dapat istiqomah berada di jalan-Nya

  ReplyDelete
 22. Insan A N/PPs PmC 2017/17709251052
  Bismillah, postingan ini memberikan nosi dan pengetahuan baru bagi saya yang mengingkan hidup di surge kelak. Dri paparan Ustadzz jalaluddin Rahmat, poinn penting terkait proyek ke surge yaitu selalu bersyukur dengan cara salat lima waktu berjamaah di masjid. Karena dalam sebuah riwayat, barang siapa yang menjaga salat lima waktu dimasjid berjamaah, maka akan Allah bangunkan di surga sebuah hunian yang megah lagi indah. Inilah Tasyakuran yang utama dari segi dhahir untuk mensyukuri nikmat Allah Swt.

  ReplyDelete
 23. Insan A N/PPs PmC 2017/17709251052
  Adapun hubungannya dengan sesame manusia, maka ritual tasyakuran yang utama adalah menyambung silaturahmi dengan sodara, kerabat, teman, orangtua, dan yang lainnya. Dengan amalan ini kita berharap agar jangan sampai terjadi permusuhan, saling mendekatkan, jangan sampai saling menghina dan gibah, karena akan menggagalkan proyek ke surge kelak. Seperti sebuah riwayat, barang siapa gibah, maka dia seperti memakan bangkai sodaranya sendiri.

  ReplyDelete
 24. Latifah Fitriasari
  PM C

  Pengakuan dan ungkapan rasa syukur atas semua kenikamatan yang diterima dari Allah, walaupun sudah dijamin masuk surga,hendaknya tetap rajin beribadah sebagai wahana untuk bersyukur. Anggota tubuh yang selalu melafalkan kata-kata adalah lidah. Maka dari itu, pergunakanlah lidah kita untuk melafalkan kata-kata yang baik. Ungkapan yang paling baik untuk menyatakan syukur kita kepada Allah SWT dengan membaca bacaan hamdalah. Sehingga selain hal itu kita sebaiknya melakukan kebaikan di dunia agar kehidupan di akhirat penuh kebahagiaan. Selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya merupakan kunci agar kita bisa masuk surga.

  ReplyDelete
 25. Nur Dwi Laili K
  17709251059
  PMC

  Sebuah hal kecil, hal sepele, namun seringkali kita tinggalkan ialah shalat diawal waktu. Seringkali kita ketika adzan dzuhur dan ashar kita tengah disibukkan dengan aktivitas keduniaan kita hingga kita pura-pura tak mendengar ketika Allah memanggil kita. Seringkali ketika maghrib dan isya kita tengah diperjalanan menuju rumah, atau sekedar sedang rehat sejenak hingga kita lupa cara istirahat yang terbaik. Seringkali ketika adzan subuh berkumandang kita masih sibuk dibalik selimut masih lelah dengan aktivitas kita kemarin, hingga kita mengacuhkan panggilan Allah untuk kita. Dunia telah menipu kita hingga kita mengakhirkan Allah. Kita lupa bahwa Allah memanggil kita, merindukan hamba Nya. Padahal ketika kita mengejar akhirat, mendekatkan diri pada Allah, dunia akan mengikuti kita, Allah akan mencukupi kita.

  ReplyDelete
 26. Maghfirah
  17709251007
  S2 Pendidikan Matematika A 2017

  Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh
  Barang siapa yang menanam kebaikan maka akan tumbuh kebaikan pula. Oleh karena itu janganlah kita menanam keburukan karena nantinya yang akan tumbuh adalah keburukan pula. Semua yang kita lakukan didunia ini nantinya akan mendaptka balasan di hari kemudian. Itu adalah janji Allah SWT, barangsiapa membuat kebaikan seberat dzarrah maka ia akan melihatnya dan barang siapa membuat keburukan seberat dzarrah maka ia akan melihatnya pula

  ReplyDelete
 27. Irham Baskoro
  17709251004
  S2|Pendidikan Matematika A 2017|UNY

  Semua orang yang hidup di dunia ini pasti menginginkan meninggal dalam keadaan yang baik dan masuk surga. Namun sayangnya untuk bisa masuk surga harus melalui jalan yang sangat panjang dan terjal. Beberapa jalan untuk menggapai surga Allah antara lain dengan memperbanyak beribadah seperti 10 langkah yang Prof jelaskan di atas. Terimakasih atas postingan ini, postingan ini menyadarkan saya bahwa dunia ini bukan segala-galanya, melainkan akhiratlah yang harus diperjuangkan.

  ReplyDelete
 28. Metia Novianti
  17709251021
  PPs P.Mat A

  Untuk menggapai sesuatu yang indah, tentulah jalan yang dilalui adalah jalan terjal dan tidak akan mudah. Begitu pula untuk masuk surga. Di dalam dunia yang penuh dengan berbagai godaan, tentulah jalan masuk surga membutuhkan usaha yang sangat keras dan luar biasa. Seperti yang sudah dipaparkan pada elegi di atas, proyek-proyek untuk menghuni syurga tersebut bisa kita coba kembangkan mulai dari sekarang. Teruslah berdoa dan berusaha, lakukan semuanya atas nama Allah SWT dan penuh dengan hati dan pikiran yang ikhlas.

  ReplyDelete
 29. Novita Ayu Dewanti
  17709251053
  S2 PMat C 2017

  Bismillah
  Untuk memeproleh kenikmatan akhirat, kita permu menyiapkan segala amalan yang perlu dilakukan didunia ini. Beribadah dengan ikhlas merupakan salah satu kunci unutk dapat mengembangkan proyek ini. Dalam artikel diatas terdapat 10 cara untuk melakukan amalan yang insyaAllah mampu membawa kita ke syurga. Dengan melakukan amalan tersebtu secara ikhlas dan istiqomah maka insyaAllah akan dibalas oleh allah SWT. Dan semoga kita termasuk orang orang yang selalu istiqomah melaksanakan perintahNya. aamiin

  ReplyDelete
 30. Fitri Ni'matul Maslahah
  17709251058
  PPs PM C

  Syukur merupakan kewajiban kita sebagai ungkapan terima kasih atas rahmat dan segala yang diberikanNya kepada kita. sebenar-benar syukur ialah kita mampu menggunakan nikmat yang telah diberikanNya sebaik-baiknya, Seperti yang telah difirmankan olehNya bahwa barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan melipat gandakan nikmat tersebut, sedangkan orang yang kufur akan nikmat Allah, Allah telah mengeluarkan ultimatum bagiNya untuk bersiap-siap bahwa adzabNya amatlah pedih. Wallahu a'lam

  ReplyDelete
 31. Fitri Ni'matul Maslahah
  17709251058
  PPs PM C

  Peletakkan urutan suatu konsep dalam penyampaiannya menyimpan urutan urgensi dalam melaksanakannya. Setuju dengan Prof. Marsigit bahwa dalam melaksanakan shalat, kedisiplinan menjalankan shalat tepat pada waktunya didahulukan daripada menjalankan shalat dengan berjamaah. Hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa jika kita memilih shalat tepat waktu atau menunggu jamaah maka jawaban yang tepat ialah shalat pada awal waktu. Wallahu a'lam

  ReplyDelete
 32. Muh Wildanul Firdaus
  17709251047
  PPs PMat C

  Cara untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Allah SWT yaitu dengan mengembangkan proyek menghuni surga. Dalam mencapai hal tersebut ada beberapa ikhtiar yang dapat dilakukan, yaitu memelihara waktu salat, menghadiri Salat Berjamaah, bertasbih dengan tasbih Azzahra terutama setelah salat. Semuanya itu, selalu membaca shalawat kepada Muhammad dan keluarganya, beristighfar dan memohonkan ampunan, berzikir kepada Allah, salat-salat sunat harian, menyambungkan silaturahmi terutama dengan orang tua, menyesali dosa, bergaul baik antara suami isteri juga akan membantu kita untuk menjadi penghuni surga.

  ReplyDelete
 33. Vidiya Rachmawati
  17709251019
  PM A

  Bagaimana Mengembangkan Proyek Menghuni Syurga? Ada banyak cara agar bias meraihnya. Allah memberi kita banyak jalan menuju surg-Nya. Hanya kita sebagai manusia seperti apa mangusahakannya. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi manusia tentu saja pernah khilaf. Tetapi Allah selalu membuka pintu maaf untk hambaNya yang mau bertaubat. Karena Allah Maha Pemaaf.

  ReplyDelete
 34. Ramayanti Agustianingsih
  17709251045
  PPs PMat C 2017

  Assalamualaikum, wr.wb.
  Program atau kegiatan yang akan menjadikan penghuni surga itu manusia ketahui, dapat mudah ia ucapkan, namun sangat sulit dilaksanakan. Banyak sekali godaan yang menghalanginya, ketika adzan dan waktunya shalat, manusia mengetahuii berarti itu dia sedang diperintahkan untuk berhenti sejenak dari segala perbuatan dan melaksanakan shalat,namun apa yang terjadi manusia saja “ah masih ada waktu, nanti saja sholatnya” mereka selalu punya alasan untuk menunda-nunda ibadah itu, padahal itu berarti dia sudah tergoda oleh si syaitan. Di akhirat yang akan diperhitungkan adalah amal dan ibadah manusia di dunia, jika ia dalam beribadah tidak bisa menahan godaan syaitan maka surga pun belakangan akan ia dapatkan atau bahkan mungkin ia tidak akan dapatkan.
  Wassalamualaikum, wr.wb.

  ReplyDelete
 35. Assalamualaikum, wr.wb.
  Silahturahmi itu sangatlah, silahturahmi bukan hanya pada sesama manusia tetapi juga silahturahmi kepada Allah SWT. Maka silahturahmi adalah ibadah, suatu kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda barangsiapa ingin dilapangkan rizkinya atau dilapangkan umurnya, maka sambunglah silahturahmi. Di dunia silahturahmi dengan tetangga adalah pagar yang paling baik di antara semua pagar bumi, silahturahmi dengan orang tua dan kepadaNya pun adalah sebuah ibadah. Bersilahturahmi kepadaNya dapat dilakukan dengan mengunjugi rumahNya, beribadah disana, selalu menjalin komunikasi denganNya, sholat dan berdoa.
  Wassalamualaikum, wr.wb.

  ReplyDelete
 36. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 37. Ilania Eka Andari
  17709251050
  S2 pmat c 207

  Setiap muslim memang dijamin masuk surga kecuali yang menolaknya. Menolak dalam artian tidak mengikuti perintah-Nya dan tidak menjauhi larangan-Nya. Setiap muslim harus selalu bertaqwa terhadap Allah dan menjalankan semua yang diajarkan Rasulullah untuk dapat masuk surga-Nya.

  ReplyDelete
 38. Shelly Lubis
  S2 P.mat B
  17709251040

  Alhamdulillah, kita memperoleh ilmu lagi, kali ini tentang bagaimana menggapai surga, terutama dalam ruang lingkup keluarga. alangkah indahnya jika kita dan keluarga kita bisa berkumpul lagi di surga dan tidak terpisah-pisah. maka marilah kita berusaha menggapainya dengan berusaha mempraktekkan poin=poin penting yang tertulis dalam elegi di atas.

  ReplyDelete
 39. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih atas pelajar hidup yang bapak sajikan dalam tulisan di atas. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada bapak agar tetap semangat dalam membagikan ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman hidup kepada kami. Setelah membaca tulisan di atas, saya kan mencoba untuk mengamalkan ke sepuluh nilai untuk menggapai syurga yang bapak tuliskan di atas. Meskipun itu akan sangat sulit, namun semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu. Aamiin!!

  ReplyDelete
 40. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 41. Eka Luthfiana Lathifah
  17709251062
  PPs PMat C

  terimakasih prof. karena telah mengajarkan kepada kami salah satu cara bersyukur. ungkapan rasa syukur yang seperti inilah yang seharusnya dilakukan ol dengan mengadakan pengajian akan lebih bermakna dibandingkan dengan hanya sekedar mengajak makan-makan. dengan membaca postingan ini saya dapat mengevaluasi diri, dan ternyata masih banyak kekurangan pada diri saya.

  ReplyDelete
 42. Endah Dwi Nur Rahmawati
  17709251046
  S2 Pendidikan Matematika 2017 Kelas C

  Banyak sekali jalan menuju surga yang sering dianggap sepele dan diabaikan. Bahkan dalam melaksanakan shalat, seringkali melakukannya di akhir waktu, menyepelekan kekuatan silaturakhim, dan tidak menjaga hubungan baik anatar keluarga. Mudah-mudahan kita selalu mampu menjaga keimanan dan melakukan kebaikan dalam setiap langkah dan pergerakan yang kita lakukan. mudah-mudahan dalam setiap tarikan nafas kita selalu ada nama Allah di dalamnya. Aamiin.

  ReplyDelete
 43. Yustine Maulina
  17709251022
  PPs Pend Matematika A 2017

  elegi ini mengingatkan saya akan hal-hal yang sebaiknya kita amalkan, shalat berjamaaah,melaksanakan shalat sunah, menyambung tali silaturahmi terutama kepada orang orang tua. Sesungguhnya mengejar syurga menjadikan kita pribadi yang lebih taat beribadah. Tentulah disertai rasa ikhlas dalam mengerjakan semua hal ini. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri

  ReplyDelete
 44. Dheni Nugroho
  17709251023
  Pendidikan Matematika

  Syurga adalah tempat yang pasti diidamkan oleh semua manusia yang beriman, bahkan yang tidak beriman sekalipun pasti menginginkan kehidupan nan indah tiada bandingannya. Syurga di dunia berbeda dengan syurga di akhirat. Untuk mendapatkan syurga dunia sangatlah mudah yaitu dengan mengikuti hawa nafsu. Tetapi untuk menggapai syurga di akhirat ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yaitu: memelihara waktu sholat, menghadiri sholat berjamaah, bertasbih terutama setelah sholat, selalu membaca shalawat kepada muhammad dan keluarganya, selalu beristighfar dan memohon ampun, selalu berdzikir kepada Allah SWT, sholat-sholat sunat harian, menyambung silaturahmi terutama dengan orangtua, menyesali dosa, dan bergaul baik antara suami isteri.

  ReplyDelete
 45. Dari sekian banyak amalan yang disebutkan di atas saya sangat tertarik dengan salah satu amalan yaitu menyambung silaturahmi terutama dengan orangtua. Betapa besar manfaat silaturahmi bagi manusia. Sehingga Allah sangat membenci hambanya yang memutus tali silaturahmi. Bahkan jika kita marah pada seseorag tidak boleh lebih dari tiga hari. Silaturahmi meliputi siapa saja, baik muslim maupun non muslim, miskin maupun kaya, tua maupun muda. Biasanya silaturahmi seseorang paling banyak dilakukan dengan seusianya atau teman. Justru silaturahmi dengan orangtua kadang dilupakan.

  ReplyDelete
 46. Ketika seseorang sudah memiliki kehidupan sendiri bersama orang lain seharusnya tetap menjaga silaturahmi dengan orangtua. Karena dengan mereka lah silaturahmi pertama kali kita lakukan di dunia ini bahkan sejak masih di dalam kandungan. Dan kita tidak akan pernah tau sampai kapan kesempatan itu bisa kita miliki. Jangan sampai kita tidak bersyukur dan menyesal karena lupa dengan orangtua.

  ReplyDelete