Apr 19, 2013

Elegi Ritual Ikhlas 28: Tasyakuran Ke Satu (Proyek Syurga)
Oleh Marsigit

Bagawat Selatan:

Wahai isteriku, anak-anakku dan menantuku, saya berniat mengadakan Tasyakuran Spiritual sebagai salah satu cara untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Allah SWT, dengan cara mengadakan Pengajian Akbar dan dihadhliri oleh para kerabat, dan tetangga. Untuk itu aku akan mengundang seorang Ulama dari Jawa Barat yang bernama Ustad Jalaludin Rakhmat. Saya minta agar beliau dapat menguraikan perihal Proyek atau Program Menghuni Syurga. Untuk menghemat waktu marilah kita dengarkan bersama-sama.

Jalaludin Rakhmat:
Assalamu’alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh. Audzhubilah Himi-nassyaeton nirojim Bismillah Hiro-khman Nirokahim. Alhamdulillah hirabbil alamin. Wasalatu Wasa-lamu Ala Asrofil Ambyai Warmu-salin Syayidina muhammadin wa-ala alihi wasyohbihi ajma’in. Yang saya hormati shohibul hajat Sang Bagawat Selatan beserta keluarga besarnya. Para Alim Ulama, Tokoh Masyarakat dan masryiral muslimin yang berbahagia. Pertama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadhirat Allah SWT yang telah memberi dan melimpahkan karunia Nya kepada kita semua sehingga pada saat yang berbahagia ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan silakhturakhim spiritual. Salawat dan salam kita haturkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, tabiit, tabiin, yang memberi syafaat di hari akhir. Wabil khusus saya mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada Sang Bagawat Selatan, yang telah mempercaya dan mengundang saya untuk mengisi dan memberi ceramah spiritual pada Pengajian Akbar ini. Seperti permintaan shahibul hajat, maka saya akan menguraikan Bagaimana Mengembangkan Proyek Menghuni Syurga sebagai berikut:

Pertama: Memelihara Waktu Shalat
Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa nanti, setelah manusia dihisab, ia akan masuk syurga. Para malaikat berkata kepadanya: “Tunggulan di sini di bawah lindungan ini, di dekat pintu syurga”. Orang itu dapat melihat seluruh istana, pasangan-pasangannya, dan kebun-kebunnya yang ada di dalamnya. Setelah lewat beberapa masa, bertambahlah kerinduannya kepada apa yang diberikan Allah kepadanya. Ia berkata: “Wahai Malaikat Rakhmat, aku melihat orang-orang sesudahku masuk syurga sedangkan aku diakhirkan di sini. Mengapa di akhir-akhir?” Para malaikat berkata kpadanya: “Aku mengakhirkan kamu karena kamu mengakhirkan shalatmu di dunia”

Kedua: Menghadiri Salat Berjamaah
Rasulullah SAW bersabda kepada Jibril: “Apa yang diperoleh umatku dalam shalat berjamaah?” Jibril berkata:”Wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam jamaah lebih baik baginya daripada bersedekah seratus ribu dinar kepada orang miskin; satu sujud yang ia lakukan bersama imam lebih baik daripada ibadat satu tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunah dan jamaah”. Rasulullah SAW bersabda: “Takbir yang pertama bersama imam lebih baik daripada dunia dan segala isinya”

Ketiga: Bertasbih dengan Tasbih Azzahra, Terutama setelah Salat
Dari Abi Ja’far as:”Barang siapa bertasbih dengan tasbih Fathimah kemudian membaca istighfar kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Tasbih itu seratus dengan lisan tetapi seribu dengan timbangan, mengusir setan dan membuat rida Allah Al-Rahman”

Keempat: Selalu Membaca Shalawat Kepada Muhammad dan Keluarganya
Rasulullah SAW bersabda:”Manusia yang paling mengabaikan aku adalah orang yang apabila disebut namaku di hadapannya, dia tidak bershalawat kepadaku. Shalawat kepadaku dan keluargaku menghilangkan kemunafikan”

Kelima: Selalu Beristighfar dan Memohonkan Ampunan
Dari para Imam as:”Sebaik-baik ibadat adalah istighfar”. Rasulullah SAW bersabda:”Segala sesuatu ada obatnya; dan obat dosa adalah istighfar”

Keenam: Selalu Berzikir Kepada Allah
Rasulullah SAW bersabda:”Barang siapa berkata Subhanallah, Allah tanamkan baginya satu pohon di syurga. Barang siapa membaca Alhamdulillah, Allah tanamkan baginya satu pohon di syurga. Barang siapa berkata La ilaha ilallah, Allah tanamkan baginya satu pohon di syurga”.

Ketujuh: Salat-salat Sunat Harian
Dari Abul Hasan as:”Salat-salat sunat adalah kurban setiap mukmin”. Dari Imam Al-Hasan Al-Askari as: “karakteristik mukmin ada lima: melakukan salat lima puluh satu rakaat, ziarah arba’in, memakai cincin disebelah kanannya, bersujud dengan pelipis, dan menzaharkan Bismillahirrahmanirrahim”

Kedelapan: Menyambungkan Silaturahmi Terutama Dengan Orang Tua
Diriwayatkan melalui para Imam as:”Silatirahmi memakmurkan rumah dan menambah usia walaupun para pelakunya bukan orang baik-baik. Silaturahmi membersihkan amalan, melipatgandakan kekayaan, menolak kecelakaan, dan menangguhkan kematian”

Kesembilan: Menyesali Dosa
Dari Imam Ali as:”Penyesalan atas keburukan akan mendorong orang meninggalkan keburukan”. Dari Abu Abdillah as:”Siapa yang berbahagia dengan perbuatan baik dan berduka karena perbuatan buruk, pastilah dia seorang mukmin”

Kesepuluh: Bergaul Baik Antara Suami Isteri
Rusulullah SAW bersabda:”Yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya; dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku”. Rasulullah SAW juga bersabda:”Apabila seorang isteri tidak menyayangi suaminya dan membebaninya untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya, tidak akan diterima dari perempuan itu kebaikan apa pun dan ia akan menemui Allah dalam keadaan murka padanya”

Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada Pengajian Akbar Tasyakuran Spiritual Kesatu dirumah Sang Bagawat Selatan. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Amin. Yang baik insyaAllah itu datangnya dari Allah, sedang yang buruk itu semata-mata karena kekuranganku. Sebagai penutup marilah kita berdoa bersama. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang da di langit dan di bumi. Siapakahyang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ayat Kursi: Al-Baqarah:255. Demikian mohon maaf atas segala kekurangannya. Bilahittaufiq wal hidayah, Wasallamualaikum Warakhmatulahi Wabarakatuh

Referensi:
Jalaluddin Rakhmat: Meraih Cinta Ilahi-Pencerahan Sufistik, Bandung: Rosda

37 comments:

 1. Luthfannisa Afif Nabila
  18709251031
  S2 Pendidikan Matematika B 2018
  Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
  Surga. Siapapun pasti ingin masuk surga. Untuk itu marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk meraihnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan shalat tepat waktu, shalat berjamaah, bertasbih az zahra setelah shalat, membaca shalawat Nabi, selalu beristighfar, selalu berdzikir kepada Allah, melaksanakan sholat sunah, silaturrahmi dengan kedua orang tua, menyesali dosa, bergaul baik antara suami dan istri.” Subhanallah, semoga kita bisa senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi laranganNya dalam meraih surgaNya. Aamiin.
  Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

  ReplyDelete
 2. Elsa Apriska
  18709251005
  S2 PM A 2018

  Elegi yang luar biasa bagus membahas bagaimana membangun Mengembangkan Proyek Menghuni Syurga. Dari sepuluh poin yang dipaparkan saya tertarik dengan beberapa poin seperti memelihara waktu sholat. Masih banyak diantara kita termasuk aaya sendiri masih sering menunda waktu sholat karena beranggapan bahwa waktunya masih ada atau masih panjang. Padahal kita ketahui bahwa menyegerakan waktu solat adalah perintah agama. Dan tidak ada yang bisa menjamin saat kita berfikiran waktu sholat masih panjang kita masih hidup, karena maut bisa datang kapan saja. Jangan sampai saat kita menunda-nunda melakukan sholat malah akhirnya kita tidak bisa mengerjakannya. Selanjutnya adalah menyambung silaturahmi. Silaturahmi merupakan amalan baik yang sangat dianjurkan dalam agama. Disebutkan banyak sekali keutamaan bersilaturahmi sepeti mendekatkan diri kepada Allah SWT, membuka pintu rezeki dan yang seperti disebutkan dalam elegi ini yaitu menjadi kunci untuk meraih surga-Nya

  ReplyDelete
 3. Fany Isti Bigo
  18709251020
  PM A PPs UNY 2018

  Setiap manusia berharap agar dimasukkan kedalam sorga. Untuk masuk kedalam sorga manusia seagai makhluk ciptan Tuhan memiliki tugas untuk selalu bersyukur atas segala hal yang telah Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Baik atau buruknya itu tugas kita adalah tetap beryukur kepada Tuhan. Rasa syukur dapat kita panjatkan melalui doa-doa kita, memohon ampun atas segala salah dan dosa kita, menyatakan sesal dan tobat kita di hadapan Tuhan, menjalankan semua perintah Tuhan dan menjauhi laranganNya, membaca Firman Tuhan, menghormati orang tua dan mengasihi sesama. Semuanya dapat terwujud jika kita laksanakan dengan keikhlasan hati. Jika semua kita laksanakan dengan kesungguhan hati maka terbukalah jalan menuju surga abadi.

  ReplyDelete
 4. Nani Maryani
  18709251008
  S2 Pendidikan Matematika (A) 2018
  Assalamu'alaikum Wr.Wb.

  Elegi ini membahas mengenai proyek menuju syurga. Banyak ulama yang mengatakan bahwa untuk menuju syurga itu mudah dan murah, dan semuanya dapat kita lakukan kapanpun dan dimanapun, beberapa diantaranya adalah berdzikir (mengingat Allah), bersholawat dan meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW di yaumul kiyamah nanti, senantiasa mengucapkan istighfar dalam setiap apa yang kita lakukan, berbuat baik dan selalu menjaga silaturahmi terutama terhadap kedua orang tua dan kerabat kita, dan masih banyak lainnya. Satu hal yang pasti adalah kita tidak pernah tahu amalan mana yang akan menuntun kita menuju syurga Allah SWT.

  Wassalamu'alaikum Wr.Wb

  ReplyDelete
 5. Deden Hidayat
  18709251032
  S2 Pendidikan Matematika B 2018

  Surga merupakan idaman semua manusia, untuk dapat menggapai surga tersebut kita harus selalu beribadah kepada Allah SWT. Ibadah dapat kita lakukan dalam berbagai hal. Kesepuluh cara yang dipaparkan merupakan jalan yang harus kita lakukan untuk menggapai surganya Allah SWT. Salah satu dari kesepuluh cara tersebut ialah menyesali dosa yang telah kita perbuat. Kita sadar bahwa manusia merupakan tempat melakukan kesalahan dan dosa. Kesalahan dan dosa yang kita lakukan harus kita hilangkan dengan bertaubat nasuha yaitu taubat yang sesungguhnya dengan menyesali dosa yang telah diperbuat dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Taubat nashuha akan menuntun kita kepada hati yang bersih sehingga kembali lagi kejalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

  ReplyDelete
 6. Erma Zelfiana Surni
  18709251009
  S2. P.Matematika A 2018

  Assalamualaikum Wr. Wb
  Adanya elegi ritual ikhlas membangun proyek syurga ini mengajarkan kita khususnya saya pribadi bahwa ada banyak perintahNya yang bisa dilakukan untuk menggapai syurganya, dimana sebenarnya semua itu mudah dilakukan namun memberikan pahala yang berlipat lipat. Tapi justru perintah-perintahNya yang mudah ini justru kita sepelekan. Misal shalat berjama'ah yang dijelaskan diatas itu sebenarnya mudah sekali untuk melakukannya namun terkadang banyak orang justru malas shalat berjama'ah dengan berbagai alasan. Menyambung silaturahmi terutama dengan orang tua, ini juga sangat mudah sekali tapi terkadang kita khususnya saya pribadi selalu lalai dari perintah ini. Ketika sedang sibuk dengan kegiatan perkuliahan atau pekerjaan terkadang hilang inisiatif untuk mengabari orang tua, keluarga maupun sahabat sahabat yang jauh selama berhari hari, berminggu-minggu hanya karena dalih kesibukan padahal itu hanya memakan waktu sekitar 20 menitan sudah cukup. Tidak hanya itu dalih kesibukan juga telah membuat banyak orang terkadang suka menunda-nunda shalat, tidak menyegerakannya padahal sholat hanya mengambil waktu kita sekitar 7 menit. Terkait dzikir, tasbih, dan istighfar memohon ampunan inilah yang harus selalu dibiasakan dan direnungi sedalam-dalamnya karena tanpa ketiga ini maka menjadilah hati kita hati yang mati.

  ReplyDelete
 7. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 8. Surya Shofiyana Sukarman
  18709251017
  S2 Pendidikan Matematika A 2018

  Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kita tidak akan pernah tahu amalan-amalan apa saja yang dapat membuat kita masuk ke surga Allah SWT, banyak kisah-kisah dari nabi-nabi kita ataupun sahabat-sahabat Rasulullah dengan amalan-amalan yang kita anggap sepele, justru itulah yang memasukkan mereka ke dalam Syurga Allah SWT. Sehingga apapun kebaikan itu, baik itu yang kita anggap kecil hingga besar, marilah kita lakukan dan tanamkan kebaikan tersebut dengan niat ikhlas karena Allah SWT.

  ReplyDelete
 9. Aan Andriani
  18709251030
  S2 Pendidikan Matematika B

  Assalamualaikum wr.wb.
  Dalam elegi ini akan diuraikan hal-hal mengenai bagaimana cara mengembangkan proyek menghuni syurga. Hal-hal tersebut berawal dari memelihara waktu sholat, menghadiri sholat berjamaah, bertasbih dengan tasbih Azzahra terutama setelah sholat, selalu membaca sholawat, selalu beristighfar dan memohon ampun, selalu berzikir kepada Allah, sholat-sholat sunah harian, menyambung silaturahmi, menyesali dosa, dan bergaul baik antara suami dan istri. Sholat merupakan tiang agama dan hanya sholatlah perintah yang secara langsung disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jika tiang itu tidak kokoh, maka ia bisa ambruk dan menjadi orang yang merugi. Boleh kita melakukan amalan yang disunahkan asalkan tidak meninggalkan amalan wajib. Hal ini terkadang terjadi ketika ada yang berusaha untuk melaksanakan sholat tahajud pada pertiga malam. Ia berusaha untuk bangun pagi-pagi agar dapat melaksanakannya, tapi karena ia masih dalam kondisi mengantuk akhirnya ia tertidur lagi dan berakhir tidak melaksanakan sholat subuh. Jangan sampai keikhlasan kita melaksanakan sholat sunnah mengalahkan keikhlasan kita melaksanakan sholat wajib. Selain itu, sholat juga lebih baik jika segera dilaksanakan ketika sudah tiba waktunya. Jangan pernah menunda-nunda pekerjaan karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Jangan sampai apa yang kita lakukan menimbulkan penyesalan.
  Wassalamualaikum wr.wb.

  ReplyDelete
 10. Rindang Maaris Aadzaar
  18709251024
  S2 Pendidikan Matematika 2018

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
  Tasyakuran di lingkungan saya biasanya digunakan untuk mensyukuri sesuatu seperti karena adanya kelahiran bayi, pernikahan, rumah baru dan yang lainnya. Menurut segi pandang saya, hal tersebut berdampak baik untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Jika tidak dilakukan juga sebenarnya menurut saya tidak apa-apa. Tetapi biasanya masyarakat kental dengan adatnya sehingga banyak yang menganggapnya sebagai pamali jika tidak melakukannya. Melakukan tasyakuran bisa dilandasi dengan rasa ingin bersedekah atas apa yang didapatkan.
  Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

  ReplyDelete
 11. Janu Arlinwibowo
  18701261012
  PEP 2018

  Terimakasih pak atas ilmu yang disampaikan melalui elegi ini. Dalam hidup kita harus selalu ingat kehidupan yang ada setelah ini. Dalam menghadapi kehidupan pasca dunia pun telah dideskripsikan rapi oleh Alloh. Sesungguhnya kewajiban dan sunahlah yang akan memberikan kita bekal luar biasa untuk mengadapi akhirat.

  ReplyDelete
 12. Amalia Nur Rachman
  18709251042
  S2 Pendidikan Matematika B UNY 2018

  Dari elegi di atas untuk dapat meraih syurga kita dapat melakukan ibadah dengan sebaik mungkin. Yang pertama yaitu memelihara sholat. Sholat yang paling baik adalah sholat di awal waktu, tidak menunda nunda apalagi hingga meninggalkan sholat, berjamaah pun lebih diutamakan daripada munfarid. Setelah sholat, dilengkapi dengan berdzikir dan bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, sholat sunnah juga dapat dilakukan untuk menambah catatan ibadah kita. Begitu juga silaturahmi kepada orang tua terutama. Semoga kita senantiasa introspeksi diri atas segala dosa dan memohon ampun kepada Allah

  ReplyDelete
 13. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 14. Diana Prastiwi
  18709251004
  S2 P. Mat A 2018

  Dalam elegi ini dijelaskan bahwa terdapat beberapa syarat sebagai penghuni syurga. Syarat yang diajukan tersebut sebagai amalan yang dilakukan manusia sehari-hari. Melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan sesuai firman Allah swt dalam Al Quran. Diantara syarat itu adalah memelihara waktu shalat. Dalam Al Quran telah disebutkan bahwa shalat wajib yang harus dilakukan adalah shalat 5 waktu, yaitu subuh, dzuhur, ashar, maghrib, dan isya’. Allah swt lebih menyukai mereka yang melaksanakan shalat tepat waktu dan berjamaah di masjid. Pada hari kiamat nanti, hisab pertama yang diperhitungkan adalah shalat. Bertasbih dan bersholawat kepada Nabi Muhammad saw dan keluarganya. Amalan yang dilakukan setelah shalat diantaranya adalah tasbih dan bersholawat, mengagungkan asma Allah swt dan memohon syafaat Nabi Muhammad saw dengan bersholawat. Bacaan tasbih dan sholawat dapat dilakukan sewaktu-waktu.

  ReplyDelete
 15. Septia Ayu Pratiwi
  18709251029
  S2 Pendidikan Matematika 2018

  Masuk surga dapat diperoleh dengan beberapa cara yaitu menjaga waktu sholat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun, memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak membaca AL-Quran, melakukan amalan sunnah seperti puasa dan berbuat baik kepada sanak saudara, mnyambung silaturrahim, dan bergaul dengan baik antara suami dan istri. Hal tersebut mengajarkan kita bahwa untuk menggapai surga kita harus melakukan dan memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT, Amiin Yaa Robbal’aalamiin.

  ReplyDelete
 16. Sintha Sih Dewanti
  18701261013
  PPs S3 PEP UNY

  Cara mengembangkan proyek menghuni Syurga yang kedelapan adalah: menyambungkan silaturahmi terutama dengan orang tua. Silaturahmi merupakan tanda-tanda seseorang beriman kepada Allah SWT. Menyambung silaturahmi merupakan suatu amal soleh yang memberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Orang yang suka mengunjungi sanak saudaranya serta menjalin silaturhami akan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Silaturahmi lebih uatama kepada keluarga terdekat terlebih dahulu untuk menjaga hubungan baik, terutama adalah kepada kedua orang tua kita, kemudian kakak dan adik kandung, saudara sepupu, ipar dan juga saudara-saudara yang masih ada garis keturunan yang sama (nasab) dan baru kepada guru, ke tetangga dan teman-teman kita.

  ReplyDelete
 17. Bayuk Nusantara Kr.J.T
  18701261006
  PEP S3

  "Allah maha mengetahui apa apa yang ada dihadapannya dan mereka tidak mengetahui apa apa ilmu Allah kecuali dengan kehendakNYA". Kalimat ini menunjukkan ketidaksempurnaan manusia. Allah mengetahui apapun yang akan terjadi pada hambaNYA tetapi seorang hamba, tidak dapat mengetahui ilmu Allah apapun kecuali dengan kehendakNYA. Dengan kata lain, ilmu yang diperoleh manusia adalah atas seizin Allah SWT. Lantas, apakah yang harus kita sombongkan?

  ReplyDelete
 18. Diana Prastiwi
  18709251004
  S2 P. Mat A 2018

  Manusia wajib melaksanakan perintah Allah. Salah satu amalan wajib adalah sholat lima waktu. Selain shalat wajib 5 waktu, manusia juga dituntun untuk melaksanakan shalat sunnah harian. Misalnya shalat rawatib, dhuha, tahajud, istikharah, hajat, taubat, dan tasbih. Shalat sunnah itu dapat menambah pahala dan salah satu cara agar lebih dekat denga Allah swt. Selain itu dianjurkan pula untuk silaturahmi terutama kepada orang tua. Karena silaturahmi itu sejatinya dapat membersihkan amalan, melipatgandakan kekayaan, menolak kecelakaan, dan mengguhkan kematian. Tidak kalah penting yang dapat dilakukan adalah selalu menyesali dosa. Manusia tidaklah tau kapan dan dimana dosa itu telah dilakukan. Manusia hanya dapat muhasabah dan memohon ampunan pada Allah swt. Selain itu adalah bergaul baik antara suami dan istri. Allah swt menyukai hamba-Nya yang dapat memelihara hubungan dan bergaul dengan baik antara suami dan istri.

  ReplyDelete
 19. Eka Puspita Sari
  18709251035
  S2 PM B 2018

  Surga adalah lambang dari keindahan, kedamaian, keabadian, kebahagiaan, kenyamanan dan seluruh definisi-definisi bahagia yang lain.
  Surga merupakan salah satu tujuan akhir bagi manusia yang mempercayainya.
  Banyak jalan yang dapat ditempuh untuk mencapainya, namun tentunya bukan jalan mulus tanpa hambatan. Banyak jalan juga yang dapat kita lakukan agar Allah menganggap kita pantas berada di surganya. Bukan tentang banyaknya cara tapi tentang keikhlasan dalam melakukannya. Sebanyak apapun caranya, jika bukan ikhlas yang bermain maka akan sia-sia lah semua itu.

  ReplyDelete
 20. Atin Argianti
  18709251001
  PPs PM A 2018
  Bersdasarkan elegi tentang tasyakuran ke satu (proyek syurga) saya belajar bahwa menyatakan rasa syukur kita kepada Allah SWT adalah dengan memanfaatkan ruang dan waktu kita. Memanfaatkan waktu saat mendengar adzan untuk menyegerakan mengambil air wudhu dan menempatkan diri pada ruang masjid. Sambal menunggu sholat berjamah memanfaatkan waktu untuk sholat sunnah kemudian berzikir. Rasa syukur seorang hamba kepada penciptaNya bergantung dengan bagaimana memanfaatkan ruang dan waktu. Dan menjadi istiqoah dalam kebaikan tersebut tidak mudah sehingga perlu paksaan agar terbiasa melakukannya.

  ReplyDelete
 21. Herlingga Putuwita Nanmumpuni
  18709251033
  S2 Pendidikan Matematika B 2018

  Diriwayatkan melalui para Imam as:”Silaturahmi memakmurkan rumah dan menambah usia walaupun para pelakunya bukan orang baik-baik. Silaturahmi membersihkan amalan, melipatgandakan kekayaan, menolak kecelakaan, dan menangguhkan kematian”. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu sangat pentinglah menjaga tali silaturahmi.

  ReplyDelete
 22. Rosi Anista
  18709251040
  S2 Pendidikan Matematika B
  Assalamualaikum wr wb
  Salah satu hal yang sering membuat kita berbuat dosa terus dan terus adalah kita sering lupa untuk mengucapkan istighfar. Seperti yang disampaikan dalam elegi di atas, ”Sebaik-baik ibadat adalah istighfar”. Rasulullah SAW bersabda:”Segala sesuatu ada obatnya; dan obat dosa adalah istighfar”. Maka dari itu hendaklah kita selalu mengucapkan istighfar karena hal tersebut adalah slaah satu cara untuk menghidarkan diri dari dosa.

  ReplyDelete
 23. Fabri Hidayatullah
  18709251028
  S2 Pendidikan Matematika B 2018

  Setiap orang yang beriman memiliki keinginan agar kelak ditempatkan surga karena surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan oleh Allah SWT sebagai balasan dari amal dan perbuatan baik manusia. Kehidupan manusia di dunia hanyalah semntara sedangkan kehidupan di akhirat kelak ialah kekal. Maka manusia diciptakan tidak lain hanya untuk menyembah dan beribadah kepada Allah SWT semata. Amalan dan ibadah manusia yang kelak akan membawa manusia ke surga ialah seperti beberapa amalan-amalan yang diuraikan di dalam elegi ini. hendaknya amalan-amalan tersebut dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan. Semoga kita semua kelak dapat menjadi penghuni surga-Nya. Aamiin.

  ReplyDelete
 24. Nur Afni
  18709251027
  S2 Pendidikan Matematika B 2018

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
  Sudah sepatutnya kita membuat proyek bukan hanya proyek dunia tetapi juga proyek akhirat yang akan membawa ke syurga. Dengan cara bersama-sama keluarga, kerabat, sahabat untuk memelihara waktu shalat, shalat berjamaah dimasjid, berzikir dan bertasbih, bershalawat kepada rasulullah Muhammad SAW, membaca istigfar, melaksanakan ibadah sunnah, menyambung tali silaturahmi, taubatan nasuha, dan bergaul baik dengan suami atau istri. Hal-hal tersebut merupakan kunci untuk menuju surga. Raih surga dengan proyek surga. aamiin

  ReplyDelete
 25. Umi Arismawati
  18709251037
  S2 Pendidikan Matematika B 2018

  Assalamu'alaikum, wr, wb
  Manusia hidup di dunia ini hanyalah sebentar kalau diibaratka seperti mampir ngombe. Kehidupan yang kekal abadi hanyalah kehidupan di akhirat. Untuk itu, kita harus menggunakan kesempatan yang ada untuk mencari bekal di akhirat. Kita harus memperbanyak beramal dan beribadah agar kelak nantinya kita bisa menjadi penghuni syurga. Aamiin

  ReplyDelete
 26. Samsul Arifin / 18701261007 / S3 PEP 2018

  Jika menginginkan masuk surga ada beberapa hal yang hendaknya dilakukan oleh umat manusia. Diantaranya menjalankan Rukun Islam (bagi umat Muslim). 1. Membaca syahadat merupakan syarat masuk menjadi muslim, 2. Melaksanakan sholat lima waktu, dikatakan bahwa sholat merupakan tiang agama, 3. Puasa, pada fase ini umat muslim diwajibkan untuk menahan hawa nafsu, menahan lapar dan haus. 4. Zakat, setiap muslim diwajibkan untuk memebrikan sebagian hartanya untuk yang berhak menerimanya diantaranya fakir msikin, dhuafa, anak yatim, janda. 5. Menjalankan ibadah haji (bagi yang mampu), atau yang disebut bertamu ke rumah Alloh atau pergi tanah suci Mekkah.Sebagai umat kita hanya melaksanakan dengan sungguh sungguh apa yang diperintahkan oleh Alloh, untuk selanjutnya semua ketentuan ada di tangan Alloh SWT .

  ReplyDelete
 27. Dita Aldila Krisma
  18709251012
  PPs Pendidikan Matematika A 2018

  Surge adalah tujuan kita. Surga adalah dambaan semua manusia. Bekal yang harus kita persiapkan menuju surge-Nya diantaranya adalah memelihara waktu sholat, menghadiri sholat berjamaah, membaca shalawat nabi, menjada silaturahim, bertasbih, memohon ampun, dzikir, melaksanakan shalat sunnah, menyesali dosa atau bertaubat, bergaul dengan baik. Amalan-amalan kebaikan sebaiknya kita laksanakan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mampu mengingat-Nya, menaati perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan semoga Allah memberikan surge kepada kita.

  ReplyDelete
 28. M. Ikhsan Ghozali
  19701261003
  PEP S3 2019

  Assaamu'alaikum wr.wb.
  Kehidupan di duania adalah fana dan sementara dan kehidupan yang abadi adalah di akhirat kelak, sebaaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan datangnya kehidupan setelah dunia seba itu adalah rahasia Allah. Untuk itulah, dalam menjalani kehidupan dunia, manusia hendakya menyiapkan bekal yang dibutuhkan, yakni amal ibadah. Beberapa hal yang mesti dilakukan antara lain: memelihara sholat fardhu; menghadiri sholat berjamaah; selalu bertasbuh, selalu membaca shalawat; selalu beristighfar; selalu berdzikir; melaksanakan shalat-shalat sunnah; menjaga tali silaturrahim (utamanya dengan orang tua); menyesali dosa (bertaubat); bergaul yang baik antara suami dan istri.
  Semoga kita mendapatkan ampunan dan lindungan-Nya. Aamiin.
  Wassalamu'alaikum wr.wb.

  ReplyDelete
 29. Khintoko Intan Permatasari
  19701251020
  PEP A S2 2019

  Assallamuallaikum wr.wb

  Dalam elegi di atas, dijelaskan bahwa untuk mendapatkan surga maka kita harus melaksanakan perintah Allah SWT. Memelihara waktu salat, menghadiri salat berjamaah, bertasbih setelah salat, selalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, selalu beristighfar dan memohonkan ampunan, selalu berzikir kepada Allah, menjalankan salat-salat sunat harian, menyambungkan silaturahmi terutama kepada orang tua, menyesali dosa, dan bergaul baik antara suami dan istri.Selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya merupakan kunci agar kita bisa masuk surga. Karena apa yang kita lakukan di dunia akan mendapatkan balasan di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita bertakwa kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya agar masuk surga Allah.

  ReplyDelete
 30. Hidayatul wafiroh
  19701251010
  S2 PEP A 2019

  Surga adalah tempat tujuan bagi setiap muslim. Menjadi penghuni surga adalah impian dan dambaan setiap manusia. Kemudian apakah mimpi itu kita usahakan terwujud atau tidak. Dari elegi di atas, menuju surga dilakukan dengan beribadah kepada Allah yaitu salat dengan memelihara waktu salah dan menghadiri salat berjamaah. Amalan pertama yang akan di hisab adalah salat, namun kita terkadang terlena akan nikmat dunia sehingga sering menunda sholat sehingga tidak menghadiri salat berjamaah. Setelah salat hendaknya kita tidak bergegas pergi, tetapi berdzikir (bertasbih). Selain setelah salat, selalu mengingat Allah dengan berdziki. Tidak lupa untuk melakasanakan salat sunnah. Selalu membaca shalawat kepada nabi Muhammad dan keluarganya. Menyambung silaturahmi terutama dengan orang tua karena rida Allah tergantung rida orang tua. Bertaubat menyesali dosa dan berjanji tidak mengulangi. Bergaul baik antara suami isteri, karena rida suami juga rida Allah. Untuk menjalankan semuanya kita perlu ikhtiar dengan ikhlas semata-mata mencari rida Allah. Selalu memperbaiki diri untuuk menjadi hamba yang taat. Tentu tidak mudah dalam melaksanakannya karena banyak godaan, tetapi dengan selalu berikhtiar maka Allah akan memudahkan langkah kita.

  ReplyDelete
 31. Mira Amalia Yudhanti
  19701251014
  S2 PEP A

  Setelah membaca elegi di atas, ada beberapa cara untuk menjadi penghuni surga. Pertama harus mempertahankan waktu shalat. Kemudian, membaca Shalawat untuk Muhammad dan keluarganya. Selalu beristighfar untuk memohon ampunan Allah SWT. Selalu berdzikir kepada Allah SWT, dan melakukan Shalat-shalat sunat Harian. Selain itu kami juga harus menghubungkan sulaturahmi terutama dengan orang tua. Kita juga harus menyesali dosa yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir, harus rukun antara suami dan istri.

  ReplyDelete
 32. ahmad syajili
  19709251066
  S2 PM D 2019

  Assalamualaikum wr.wb

  Dari elegi ini, saya memahami bahwa untuk menuju syuganya Allah SWT, suatu tempat yang sangat diidam-idamkan oleh umat manusia, hendaklah kita senantiasa melaksanakan ibadah dan amalan yang diperintahkan-Nya. Seperti yang disebutkan pada elegi ini, terdapat beberapa amalan yang dapat kita laksanakan untuk menuju syurga. Namun, yang musti diingat adalah amalan-amalan tersebut hendaklah dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata hanya mengharapkan keridhoan dari-Nya. Semoga kita senantiasa beribadah dengan ikhlas dan bersama-sama menuju syurga, aamiin

  ReplyDelete
 33. Ardhya Handayani
  19701251015
  S2 PEP 2019 A

  Dalam elegi ini di ingatkan kembali bahwa manusia tidak akan berada di dunia selamanya, dan sebagai seorang hamba Allah pasti ingin menggapai Syurga. Hal yang harus selalu diingat adalah untuk mendekatkan diri dengan Allah dengan amalan amalan, dan menjaga hubungan dan berbuat baik kepada sesama di dunia. Beberapa amalan yang dapat dilakukan adalah menegakkan sholat dengan baik dan benar, sholat berjamaah, selalu berdzikir dan berholawat, melaksanakan sunnah, berbakti kebada orangtua, bertaubat. Hal hal ini dilakukan dengan hati yang ikhlas untuk meraih RIdha Allah SWT. Semoga diri pribadi mampu melaksanakan dan memperbaiki amalan dengan ikhlas mendapatkan ridha dari Allah SWT.

  ReplyDelete
 34. Vera Yuli Erviana
  NIM 19706261005
  S3 Pendidikan Dasar 2019

  Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  Surga adalah tempat yang merupakan tujuan impian bagi setiap manusia. Surga menjadi tujuan akhir yang indah bagi setiap manusia, dimana manusia hidup kekal di dalamnya. Untuk menggapainya tentu saja kita harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kebaikan tersebut di antaranya adalah memelihara waktu sholat, menghadiri sholat berjamaah, bertasbih dengan tasbih Azzahra terutama setelah sholat, selalu membaca sholawat kepada Muhammad dan keluarganya, selalu beristighfar dan memohon ampunan, selalu berdzikir kepada Allah SWT, menjalankan sholat-sholat sunah harian, menyambungkan silaturahmi terutama dengan orang tua, menyesali dosa, dan bergaul baik antara suami isteri. InsyaAllah dengan selalu melakukan hal-hal tersebut dengan hati yang ikhlas dan niat karena Allah, kita dapat diberikan kemudahan untuk mencapai surga Allah SWT.
  Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

  ReplyDelete
 35. Indra Kusuma Wijayanti
  18709251046
  Pendidikan Matematika S2 C
  Kehidupan di dunia ini hanyalah fana dan sementara, dan kehidupan akhirat kelak merupakan sebuah kehidupan yang kekal adanya. Tinggal ada dua pilihan kelak, yaitu Syurga dan Neraka. Pilihan yang pasti akan kita jalani. Hidup di dunia bagaikan menanam benih yang kelak akan kita Panen di akhirat. Mari kita bersama-sama ber ikhtiar menggapai Syurga-Nya dengan melakukan amalan-amalan di atas.

  ReplyDelete
 36. Indra Kusuma Wijayanti
  18709251046
  Pendidikan Matematika S2 C
  Kesepuluh hal tersebut sangat mudah kita lakukan asalkan kita ikhas menjalaninya. selalu menjaga dzikir dan beribadah kepada Allah tanpa menunda-nundanya sama halnya dengan tidak menunda-nunda datangnya rejeki kita. marilah kita selalu menjaga sholat tepat waktu supaya rejeki, kesuksesan dan jodoh tidak tertunda datangnya.

  ReplyDelete
 37. Wow! this is Amazing! Do you know your hidden name meaning ? Click here to find your hidden name meaning

  ReplyDelete