Apr 19, 2013

Elegi Ritual Ikhlas 28: Tasyakuran Ke Satu (Proyek Syurga)
Oleh Marsigit

Bagawat Selatan:

Wahai isteriku, anak-anakku dan menantuku, saya berniat mengadakan Tasyakuran Spiritual sebagai salah satu cara untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Allah SWT, dengan cara mengadakan Pengajian Akbar dan dihadhliri oleh para kerabat, dan tetangga. Untuk itu aku akan mengundang seorang Ulama dari Jawa Barat yang bernama Ustad Jalaludin Rakhmat. Saya minta agar beliau dapat menguraikan perihal Proyek atau Program Menghuni Syurga. Untuk menghemat waktu marilah kita dengarkan bersama-sama.

Jalaludin Rakhmat:
Assalamu’alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh. Audzhubilah Himi-nassyaeton nirojim Bismillah Hiro-khman Nirokahim. Alhamdulillah hirabbil alamin. Wasalatu Wasa-lamu Ala Asrofil Ambyai Warmu-salin Syayidina muhammadin wa-ala alihi wasyohbihi ajma’in. Yang saya hormati shohibul hajat Sang Bagawat Selatan beserta keluarga besarnya. Para Alim Ulama, Tokoh Masyarakat dan masryiral muslimin yang berbahagia. Pertama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadhirat Allah SWT yang telah memberi dan melimpahkan karunia Nya kepada kita semua sehingga pada saat yang berbahagia ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan silakhturakhim spiritual. Salawat dan salam kita haturkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, tabiit, tabiin, yang memberi syafaat di hari akhir. Wabil khusus saya mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada Sang Bagawat Selatan, yang telah mempercaya dan mengundang saya untuk mengisi dan memberi ceramah spiritual pada Pengajian Akbar ini. Seperti permintaan shahibul hajat, maka saya akan menguraikan Bagaimana Mengembangkan Proyek Menghuni Syurga sebagai berikut:

Pertama: Memelihara Waktu Shalat
Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa nanti, setelah manusia dihisab, ia akan masuk syurga. Para malaikat berkata kepadanya: “Tunggulan di sini di bawah lindungan ini, di dekat pintu syurga”. Orang itu dapat melihat seluruh istana, pasangan-pasangannya, dan kebun-kebunnya yang ada di dalamnya. Setelah lewat beberapa masa, bertambahlah kerinduannya kepada apa yang diberikan Allah kepadanya. Ia berkata: “Wahai Malaikat Rakhmat, aku melihat orang-orang sesudahku masuk syurga sedangkan aku diakhirkan di sini. Mengapa di akhir-akhir?” Para malaikat berkata kpadanya: “Aku mengakhirkan kamu karena kamu mengakhirkan shalatmu di dunia”

Kedua: Menghadiri Salat Berjamaah
Rasulullah SAW bersabda kepada Jibril: “Apa yang diperoleh umatku dalam shalat berjamaah?” Jibril berkata:”Wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam jamaah lebih baik baginya daripada bersedekah seratus ribu dinar kepada orang miskin; satu sujud yang ia lakukan bersama imam lebih baik daripada ibadat satu tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunah dan jamaah”. Rasulullah SAW bersabda: “Takbir yang pertama bersama imam lebih baik daripada dunia dan segala isinya”

Ketiga: Bertasbih dengan Tasbih Azzahra, Terutama setelah Salat
Dari Abi Ja’far as:”Barang siapa bertasbih dengan tasbih Fathimah kemudian membaca istighfar kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Tasbih itu seratus dengan lisan tetapi seribu dengan timbangan, mengusir setan dan membuat rida Allah Al-Rahman”

Keempat: Selalu Membaca Shalawat Kepada Muhammad dan Keluarganya
Rasulullah SAW bersabda:”Manusia yang paling mengabaikan aku adalah orang yang apabila disebut namaku di hadapannya, dia tidak bershalawat kepadaku. Shalawat kepadaku dan keluargaku menghilangkan kemunafikan”

Kelima: Selalu Beristighfar dan Memohonkan Ampunan
Dari para Imam as:”Sebaik-baik ibadat adalah istighfar”. Rasulullah SAW bersabda:”Segala sesuatu ada obatnya; dan obat dosa adalah istighfar”

Keenam: Selalu Berzikir Kepada Allah
Rasulullah SAW bersabda:”Barang siapa berkata Subhanallah, Allah tanamkan baginya satu pohon di syurga. Barang siapa membaca Alhamdulillah, Allah tanamkan baginya satu pohon di syurga. Barang siapa berkata La ilaha ilallah, Allah tanamkan baginya satu pohon di syurga”.

Ketujuh: Salat-salat Sunat Harian
Dari Abul Hasan as:”Salat-salat sunat adalah kurban setiap mukmin”. Dari Imam Al-Hasan Al-Askari as: “karakteristik mukmin ada lima: melakukan salat lima puluh satu rakaat, ziarah arba’in, memakai cincin disebelah kanannya, bersujud dengan pelipis, dan menzaharkan Bismillahirrahmanirrahim”

Kedelapan: Menyambungkan Silaturahmi Terutama Dengan Orang Tua
Diriwayatkan melalui para Imam as:”Silatirahmi memakmurkan rumah dan menambah usia walaupun para pelakunya bukan orang baik-baik. Silaturahmi membersihkan amalan, melipatgandakan kekayaan, menolak kecelakaan, dan menangguhkan kematian”

Kesembilan: Menyesali Dosa
Dari Imam Ali as:”Penyesalan atas keburukan akan mendorong orang meninggalkan keburukan”. Dari Abu Abdillah as:”Siapa yang berbahagia dengan perbuatan baik dan berduka karena perbuatan buruk, pastilah dia seorang mukmin”

Kesepuluh: Bergaul Baik Antara Suami Isteri
Rusulullah SAW bersabda:”Yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya; dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku”. Rasulullah SAW juga bersabda:”Apabila seorang isteri tidak menyayangi suaminya dan membebaninya untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya, tidak akan diterima dari perempuan itu kebaikan apa pun dan ia akan menemui Allah dalam keadaan murka padanya”

Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada Pengajian Akbar Tasyakuran Spiritual Kesatu dirumah Sang Bagawat Selatan. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Amin. Yang baik insyaAllah itu datangnya dari Allah, sedang yang buruk itu semata-mata karena kekuranganku. Sebagai penutup marilah kita berdoa bersama. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang da di langit dan di bumi. Siapakahyang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ayat Kursi: Al-Baqarah:255. Demikian mohon maaf atas segala kekurangannya. Bilahittaufiq wal hidayah, Wasallamualaikum Warakhmatulahi Wabarakatuh

Referensi:
Jalaluddin Rakhmat: Meraih Cinta Ilahi-Pencerahan Sufistik, Bandung: Rosda

97 comments:

 1. PUTRI RAHAYU S
  S2 PENDIDIKAN MATEMATIKA_D 2016
  16709251070

  Sibuk dengan urusan duniawi membuat kita lalai akan kewajiban kita sebagi umat Islam. Surga merupakan tempat yang indah setelah kehidupan kita di dunia ini. Hanya dengan menjalankn kewajiban kita sebagai umat Islam surga akan kita dapatkan.

  ReplyDelete
 2. Annisa Hasanah
  16709251051
  PPs Pendidikan Matematika C 2016

  Dari elegi ini dapat diambil pelajaran bahwa jika ingin masuk surga ada setidaknya sepuluh hal yang harus dipenuhi, dan bisa dilah bahwa jika kita ingin masuk surga hubungan baik tidak hanya harus dijalin dengan Allah saja tetapi juga dengan sesama terutama dengan orang tua dan suami/isteri kita.

  ReplyDelete
 3. Dessy Rasihen
  16709251063
  S2 P.MAT D

  Syurga menjadi tujuan dan keinginan dari setiap manusia. Karena itu, untuk mencapai syurga Allah manusia harus senantiasa mendekatkan diri kepadaNya dengan melakukan semua yang diperintahkan dan menjauhi apa yang menjadi laranganNya. Semoga kita dapat menerapkan kebaikan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah SWT.

  ReplyDelete
 4. Anwar Rifa’i
  PMAT C 2016 PPS
  16709251061

  Inti dari segala perbuatan adalah prosesnya. Seperti halnya manusia ingin mendapatkan sesuatu di dunia, ingin mencapai tujuan yang diinginkan, hal yang dilakukan adalah ikhtiar, berusaha keras, berjuang. Setelah berikhtiar barulah kita berserah diri (bertawakkal) kepada Allah. Begitu juga jika manusia ingin menghuni syurga, manusia harus selalu berikhtiar. Lakukanlah hal-hal yang bisa membuat kita masuk surga. Hal-hal tersebut telah jelas ditunjukkan oleh Allah melalui Al-Qur’an dan para nabi serta rasul. Manusia telah diberi pedoman yang lengkap. Oleh sebab itu, jika manusia menginginkan surga maka bertakwalah kepada Allah, lakukan perintahNya dan jauhi laranganNya.

  ReplyDelete
 5. Fatmawati
  16709251071
  PM.D 2016
  Subhanallah wa alhamdulillah, elegi di atas mengingatkan saya akan ibadah yang sebenarnya. Terkadang dalam beribadah kita melakukannya tidak maksimal, asal telah melakukannya sebagai penggugur dosa kita. Elegi ini mengingatkan kembali hal-hal kecil yang sering terlupakan. Maka dari itu, hendaknya dalam beraktifitas harus disiplin dan teliti dan yang terpenting adalah ikhlas, agar yang kita lakukan membawa keberkahan dan terhindar dari kerugian.

  ReplyDelete
 6. Wahyu Berti Rahmantiwi
  PPs Pendidikan Matematika Kelas C 2016
  16709251045

  Semua yang kita lakukan pasti akan bermuara ke satu titik atau pada tujuan tertentu. Dan semua do’a serta usaha yang kita lakukan semata-mata untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT untuk dapat memasuki surga yang indah. Amalan-amalan dari elegi di atas harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terimakasih Bapak, atas ritual ikhlas yang diberikan sangat membantu kita untuk dapat hidup yang lebih baik dan mendabakan kita dapat masuk surga Allah SWT.

  ReplyDelete
 7. Pony Salimah Nurkhaffah
  14301241006
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Keinginan menjadi penghuni surga tidak cukup hanya berdoa, tetaapi kita harus berusaha memiliki sifat dan amal calon penghuninya. Subhanallah...elegi di atas menguraikan beberapa calon penghuni surga, antara lain:
  1. Memelihara Waktu Shalat
  2. Menghadiri Salat Berjamaah
  3. Bertasbih dengan Tasbih Azzahra, Terutama setelah Salat
  4. Selalu Membaca Shalawat Kepada Muhammad dan Keluarganya
  5. Selalu Beristighfar dan Memohonkan Ampunan
  6. Selalu Berzikir Kepada Allah
  7. Salat-salat Sunat Harian
  8. Menyambungkan Silaturahmi Terutama Dengan Orang Tua
  9. Menyesali Dosa
  10. Bergaul Baik Antara Suami Isteri

  ReplyDelete
 8. Pony Salimah Nurkhaffah
  14301241006
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Dari kesepuluh amalan-amalan calon penghuni surga di atas hendaknya dapat kita implementasikan dengan ikhlas. Apa yang kita perbuat di dunia ini akan menjadi bekal di akhirat nanti. Bekal dan teman terbaik kita hanyalah amal perbuatan kita. Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nazi’at: 40-41“Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan Jiwanya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya)”. Oleh karena itu, selama di dunia ini kita hendaknya berlomba-lomba untuk menjadi finalis penghuni surga.

  ReplyDelete
 9. Desy Dwi Frimadani
  16709251050
  PPs Pendidikan Matematika Kelas C 2016

  Tujuan hidup manusia di dunia adalah akherat. Akherat adalah hidup yang kekal.Allah memberikan dunia kepada manusia hanyalah sebagai ujian,mana hamba yang taat padaNya dan mana hamba yang ingkar padaNya. dalam hidup selalu sertakan akherat agar tidak terjerumus menjadi manusia yang ingkar pada ketetapanNya.

  ReplyDelete
 10. Jeanete Nenabu
  PPS PMat D (15709251004)

  Manusia hendaknya selalu mengucap syukur pada Tuhan atas rahmatNya setiap hari.
  Rasa syukur dapat kita panjatkan melalui doa-doa kita, memohon ampun atas segala salah dan dosa kita, menyatakan sesal dan tobat kita di hadapan Tuhan, menjalankan semua perintah Tuhan dan menjauhi laranganNya, menghormati orang tua dan mengasihi sesama. Semuanya dapat terwujud jika kita laksanakan dengan keikhlasan hati.

  ReplyDelete
 11. Jeanete Nenabu
  PPS PMat D (15709251004)

  Manusia diciptakan oleh kehendak Tuhan. Dia punya segala sesuatu menciptakan manusia agar bisa bergaul denganNya. Dengan demikian, dalam hidup manusia harus senantianya melakukan perintahNya dan menjauhi laranganNya. Dengan demikian, selama hidupnya dia harus selalu berusaha melakukan yang baik. Itulah wujud ucapan syukur yang terbaik.

  ReplyDelete
 12. Viani Kurniawati
  14301241051
  S1 Pendidikan Matematika A 2014

  Elegi ritual ikhlas 28. Dalam elegi ini disampaikan kiat kiat dalam proyek masuk surga, diantaranya
  1. Memelihara Waktu Shalat
  2. Salat Berjamaah
  3. Bertasbih dengan Tasbih Azzahra
  4. Senantiasa Membaca Shalawat kepada Nabu Muhammad SAW
  5. Senantiasa memohonkan Ampunan
  6. Senantiasa berzikir Kepada Allah
  7. Salat sunat
  8. Menjaga Silaturahmi
  9. Menyesali Dosa
  10. Bergaul Baik Antara Suami Isteri

  Pada intinya kita akan memperoleh syurga jika kita menjalankan perintah dan sunah sesuai ketentuan Allah dan menghindari larangan larangan Nya dengan ikhlas karena Allah semata.

  ReplyDelete
 13. Viani Kurniawati
  14301241051
  S1 Pendidikan Matematika A 2014

  Terimakasih Prof. Marsigit telah menyajikan elegi ritual ikhlas 28 mengenai proyek masuk surga ini. elegi ini menurrut saya sangatlah bermanfaat untul dibaca sebagai pengingat dan sebagai langkah introspeksi diri. Dengan membaca ini pembaca kemudian melihat kedalam diri sudahkah melaksanakan 10 poin yang dipaparkan di dalamnya.

  ReplyDelete
 14. Rahayu Pratiwi
  16709251077
  PPS PM-D 2016

  Surga. Telah dijelaskan sekilas di dalam Al Quran apa saja nikmat yg ada di sana. Tiada seorang pun yang akan menolak nikmat surga. Tujuan dari ibadah yang dilakukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Penghargaan tertinggi yang kita daptkan jika memenuhi tujuan tersebut adalah kenikmatan surga. Namun sebaliknya jika kita tidak mencapai tujuan tersebut maka siksa neraka yang akan kita peroleh

  ReplyDelete
 15. Pony Salimah Nurkhaffah
  14301241006
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Setiap manusia pasti ingin masuk surga, begitu juga saya. oleh karena itru saya sangat tertarik pada elegi ini. Pada elegi ini dijelaskan beberapa cara untuk dapat masuk surga. cara cara tersebut adalah
  1. Memelihara Waktu Shalat.
  2. Menghadiri Salat Berjamaah.
  3. Bertasbih dengan Tasbih Azzahra, Terutama setelah Salat.
  4. Selalu Membaca Shalawat Kepada Muhammad dan Keluarganya
  5. Selalu Beristighfar dan Memohonkan Ampunan.
  6. Selalu Berzikir Kepada Allah.
  7. Salat-salat Sunat Harian.
  8. Menyambungkan Silaturahmi Terutama Dengan Orang Tua.
  9. Menyesali Dosa.
  10. Bergaul Baik Antara Suami Istri

  ReplyDelete
 16. Listia Palupi Wisnu Aji
  14301241007
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Dari elegi ini saya belajar bahwa selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk melakukan kegiatan yang tidak berguna. Kita harus memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk mencari bekal bagi kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Kegiatan yang berguna agar bisa menjadi penghuni surga antara lain memelihara waktu shalat, menghadiri shalat berjamaah, bertasbih dengan Tasbih Azzahra, terutama setelah Salat, selalu membaca Shalawat kepada Muhammad dan keluarganya, selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah SWT, selalu berzikir kepada Allah, melakukan salat-salat sunat harian, dan bergaul baik antara suami dan isteri.

  ReplyDelete
 17. Rizka Azizatul Latifah
  14301241039
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Ikhlas dalam beribadah akan dibalas dengan surga. Ikhlas dalam sholat, dalam berdzikir, selalu meminta ampun, dan memaksimalkan kebaikan maka Allah akan mengganti keilkhlasan kita dengan surga.

  ReplyDelete
 18. Rizka Azizatul Latifah
  14301241039
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Ikhlas adalah begaimana kita mencari jalan keridhoan Allah, hanya mencari ridho Allah dan rela melakukan apapun asal Allah ridho. Mencapai ikhlas dan merasa bahwa hidup kita adalah bukan hak kita.

  ReplyDelete
 19. Ika Agustina Fitriani
  14301241018
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Sebenar-benarnya tujuan dan cita-cita hidup didunia adalah mencari bekal untuk ke surga. Kehidupan ini hanyalah sebuah tipuan yang banyak memperdaya manusia yang kurang memiliki kekuatan hati ke sang ilahi. Maka luruskan niat hanya untuk mencari ridhoNya.

  ReplyDelete
 20. Putri Solekhah
  17709251006
  S2 Pend. Matematika A

  Assalamu'alaikum wr wb,

  Syurga adalah tempat yang pasti diidamkan oleh semua manusia yang beriman, bahkan yang tidak beriman sekalipun pasti menginginkan kehidupan nan indah tiada bandingannya. Syurga di dunia berbeda dengan syurga di akhirat. Untuk mendapatkan syurga dunia sangatlah mudah yaitu dengan mengikuti hawa nafsu. Tetapi untuk menggapai syurga di akhirat ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yaitu: memelihara waktu sholat, menghadiri sholat berjamaah, bertasbih terutama setelah sholat, selalu membaca shalawat kepada muhammad dan keluarganya, selalu beristighfar dan memohon ampun, selalu berdzikir kepada Allah SWT, sholat-sholat sunat harian, menyambung silaturahmi terutama dengan orangtua, menyesali dosa, dan bergaul baik antara suami isteri.
  Dari sekian banyak amalan yang disebutkan di atas saya sangat tertarik dengan salah satu amalan yaitu menyambung silaturahmi terutama dengan orangtua. Betapa besar manfaat silaturahmi bagi manusia. Sehingga Allah sangat membenci hambanya yang memutus tali silaturahmi. Bahkan jika kita marah pada seseorag tidak boleh lebih dari tiga hari. Silaturahmi meliputi siapa saja, baik muslim maupun non muslim, miskin maupun kaya, tua maupun muda. Biasanya silaturahmi seseorang paling banyak dilakukan dengan seusianya atau teman. Justru silaturahmi dengan orangtua kadang dilupakan. Ketika seseorang sudah memiliki kehidupan sendiri bersama orang lain seharusnya tetap menjaga silaturahmi dengan orangtua. Karena dengan mereka lah silaturahmi pertama kali kita lakukan di dunia ini bahkan sejak masih di dalam kandungan. Dan kita tidak akan pernah tau sampai kapan kesempatan itu bisa kita miliki. Jangan sampai kita tidak bersyukur dan menyesal karena lupa dengan orangtua.

  Wasalamu'alaikum wr wb.

  ReplyDelete
 21. Uswatun Hasanah
  17701251022
  S2 PEP B 2017

  Subhanallah, begitu besar kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan manusia untuk terus mendapatkan belas kasih-Nya. Sholat merupakan pondasi utama dari segala amalan yang dilakukan manusia. Kumandang adzan seorang Muadzin saat telah masuk waktu sholat merupakan panggilan sayang Allah SWT terhadap seorang hamba. Bahkan kita dianjurkan untuk meninggalkan aktivitas lain saat telah datang waktu sholat. Sholat juga merupakan perwujudan doa dari seorang hamba. Manusia dengan segala kelemahannya namun Allah SWT selalu memberikan kesempatan pada hamba-Nya untuk selalu berkomunikasi dengan-Nya. Semoga kita semua selalu mendapatkan kasih sayang, perlindungan, ampunan dan kemurahan dari Allah SWT. Rasa syukur juga tidak henti-hentinya kita curahkan kepada Allah dan tidak lupa bershalawat kepada junjungan keharibaan kita Nabi Muhammad SAW dan para malaikat. Terimakasih kepada Bapak yang sudah berbagi ilmu ini.

  ReplyDelete
 22. Ulivia Isnawati Kusuma
  17709251015
  PPs Pend Mat A 2017

  Ada cara-cara yang dapat ditempuh untuk dapat menggapai ikhlas, seperti memelihara shalat, shalat berjamaah, bertasbih, bershalawat Nabi, istighfar, berdzikir, shalat sunah, menyambung silaturahmi dengan orangtua, menyesali dosa. Apa yang kita lakukan, jika itu baik maka semata-mata dari Allah sedangkan yang buruk karena kekurangan kita. Maka, untuk menggapai ikhlas banyak cara yang dapat ditempuh, yang palin penting adalah bagaimana hati kita, apakah mudah untuk berubah menjadi ikhlas.

  ReplyDelete
 23. Trisylia Ida Pramesti
  17709251010
  S2 Pendidikan Matematika Kelas A 2017
  FILSAFAT ILMU

  Dalam elegi ini memiliki makna bagaimana ibadah dan ibadah apa saja yang di sukai oleh Allah. Salah satu ibadah yang berbuah syurga diantaranya yaitu sholat tepat waktu dan dengan berjamaah. Dimana sholat tepat waktu ini adalah hal yang mutlak karena telah disyariatkan ibadah yang dibataskan oleh waktu-waktu tertentu, serta dengan berjamaa’ah. Dikatakan bahwa Sholat berjama’ah ini hampir saja dijadikan ibadah wajib. Dan untuk kaum lelaki sholat di masjid yaitu ledih utama. Pahala yang didapat pula 27 derajat lebih banyak dibanding sholat sendiri.
  Bertasbih dengan tasbihnya Fatimah Azzahra, putri Rasulullah. Yang mana dikisahkan bahwa dahulu ketika fatimah mengalami kerepotan dalam bekerja di rumah yang mana kemuidian oleh suaminya, Ali. Ia pun meminta budak pada Rasulullah, namun Rasulullah kemudian memberikan yang lebih baik dari pada budak, yaitu mengajari tasbih ini pada putrinya. Agar saat bekerja di rumah bisa bersamaan dengan membaca tasbih ini.
  Ibadah selanjutnya yaitu Shalawat pada Rasul dan keluarga; beristigfar; berdzikir pada Allah; shalat sunat; bersilaturahmi; menyesali dosa dan berbuat baik antara suami istri jika telah berkeluarga.
  Semoga kita senantiasa bisa menunaikan ibadah- ibadah ini yang dapat berbuah syurga. Aminn

  ReplyDelete
 24. Maghfirah
  17709251007
  S2 Pendidikan Matematika A 2017

  Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh.
  Subhanallah. Kalimat pembuka coment saya adalah ketika sesuatu yang keluar dari mulut seseorang merupakan suatu kebaikan, maka kita jangan memandang siapakah orang itu. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam sesungguhnya Allah SWT Maha Pengasih terhadap semua makhluknya. Bahkan bagi manusia yang tidak menyembah Allah pun Allah tetap mengasihinya dengan memberikannya kekayaan, kepintaran, dsb. Namun bagi orang yang menyembah Allah tanpa melakukan syirik sedikitpun terhadap-Nya, maka kasih sayang Allah SWT tetap akan berlanjut hingga di akhirat nantii, sedangkan bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka kasih sayang Allah hanya terbatas pada saat di dunia saja. Oleh karena itu mari kita selalu melakukan amalan-amalan seperti yang tertuang dalam meraih surga agar kita dapat selalu tercurahkan kasih sayang Allah SWT baik di dunia maupun setelah kita di akhirat nanti.

  ReplyDelete
 25. Salmaini Safitri Syam
  17709251012
  PPs PM A 2017

  Elegi ritual ikhlas 28 ini berisi amalan-amalan yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. sebagai ladang amal agar menuju syurga Allah SWT. Allah memerintahkan manusia tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk beribadah kepada-Nya. Maka sudah sepatutnya kita mengamalkan amalan ibadah tersebut. Memperbaiki waktu shalat jika selama ini masih ada kelalaian dlam diri dan menunda-nundanya. Ditambah dengan shalat berjamaah akan menambah pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Bertasbih, bershalawat kepada Rasul, selalu bershalawat kepada Nabi SAW dan keluarga serta para sahabatnya, beristighfar, berdzikir, shalat sunat. Menyambung silaturahmi terutama kepada orangtua. Dan yang telah memiliki istri atau suami, bergaulah dengan baik. Semua ibadah yang dilakukan mungkin ada beberapa yang sulit untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pembiasaan diri. Maka dari itu paksakanlah diri untuk melakukan kebaikan. Karena bisa karena terbiasa. Jadikan amalan tersebut sebagai kebutuhan, karena tanpanya hidup terasa hampa dan hati menjadi kosong. Jika sudah sampai pada taraf itu, insyaallah ibadah yang dilakukan akan penuh dengan keikhlasan dan surga Allah menanti kelak. Aamiin.

  ReplyDelete
 26. Yustine Maulina
  17709251022
  PPs Pend Mat A 2017

  Terimakasih prof, elegi ini mengingatkan saya akan hal-hal yang sebaiknya kita amalkan, shalat berjamaaah,melaksanakan shalat sunah, menyambung tali silaturahmi terutama kepada orang orang tua. Sesungguhnya mengejar syurga menjadikan kita pribadi yang lebih taat beribadah. Tentulah disertai rasa ikhlas dalam mengerjakan semua hal ini. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri.

  ReplyDelete
 27. Angga Kristiyajati
  17709251001
  Pps UNY P.Mat A 2017

  Terima kasih Banyak Pak Prof. Marsigit.

  Dari elegi ini, pesan yang kami dapatkan adalah untuk senantiasa mengingat dan melakasanakan sepuluh point penting dalam menjalani hidup yaitu Memelihara Waktu Shalat; Menghadiri Salat Berjamaah; Bertasbih dengan Tasbih Azzahra, Terutama setelah Salat; Selalu Membaca Shalawat Kepada Muhammad dan Keluarganya; Selalu Beristighfar dan Memohonkan Ampunan; Selalu Berzikir Kepada Allah Salat-salat Sunat Harian; Menyambungkan Silaturahmi Terutama Dengan Orang Tua; Menyesali Dosa; Bergaul Baik Antara Suami Isteri. Semoga kita termasuk umat yang mampu menjaga kesepuluh hal tersebut, dan semoga kita senantiasa berada dalam petunjuk, bimbingan dan hidayah-Nya. Amin.

  ReplyDelete
 28. Mariana Ramelan
  17709251056
  S2 Pend. Matematika C 2017

  Kehidupan di dunia ini hanyalah fana dan sementara, dan kehidupan akhirat kelak merupakan sebuah kehidupan yang kekal adanya. Tinggal ada dua pilihan kelak, yaitu Syurga dan Neraka. Pilihan yang pasti akan kita jalani. Hidup di dunia bagaikan menanam benih yang kelak akan kita Panen di akhirat. Mari kita bersama-sama ber ikhtiar menggapai Syurga-Nya dengan melakukan amalan-amalan di atas.

  ReplyDelete
 29. kesepuluh hal dalam artikel ini sangat mudah kita lakukan asalkan kita ikhas menjalaninya. selalu menjaga dzikir dan beribadah kepada Allah tanpa menunda-nundanya sama halnya dengan tidak menunda-nunda datangnya rejeki kita. marilah kita selalu menjaga sholat tepat waktu supaya rejeki, kesuksesan dan jodoh tidak tertunda datangnya.

  ReplyDelete
 30. Tri Wulaningrum
  17701251032
  PEP S2 B

  Sungguh maha segalanya, Allah SWT. Surga tentu diidamkan banyak umat sebagai tempat terhakiki untuk hidup setelah kematian pada nantinya. Terdapat beberapa amalan jika dijalankan dengan ikhlas akan menuntun kita menuju surga. Akan tetapi, amalan yang dijalankan dengan ikhlas adalah amalan yang dilakukan dengan mengharap keridhoaannya. Bismillah, mari sama-sama kita belajar menjadi hamba yang ikhlas.

  ReplyDelete
 31. Anisa Safitri
  17701281038
  PEP B

  1. Dalam elegi ini dijelaskan bahwa terdapat beberapa syarat sebagai penghuni syurga. Syarat yang diajukan tersebut sebagai amalan yang dilakukan manusia sehari-hari. Melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan sesuai firman Allah swt dalam Al Quran.
  2. Diantara syarat itu adalah memelihara waktu shalat. Dalam Al Quran telah disebutkan bahwa shalat wajib yang harus dilakukan adalah shalat 5 waktu, yaitu subuh, dzuhur, ashar, maghrib, dan isya’.
  Allah swt lebih menyukai mereka yang melaksanakan shalat tepat waktu dan berjamaah di masjid. Pada hari kiamat nanti, hisab pertama yang diperhitungkan adalah shalat.
  3. Bertasbih dan bersholawat kepada Nabi Muhammad saw dan keluarganya. Amalan yang dilakukan setelah shalat diantaranya adalah tasbih dan bersholawat, mengagungkan asma Allah swt dan memohon syafaat Nabi Muhammad saw dengan bersholawat. Bacaan tasbih dan sholawat dapat dilakukan sewaktu-waktu.

  ReplyDelete
 32. Nama : Kartika Pramudita
  Nim : 17701251021
  Kelas : PEP B (S2)

  Terima kasih Pak
  Setelah saya membaca saya memperoleh informasi tentang program menghuni Syurga. Postingan Bapak menyadarkan saya bahwa saya masih jauh dari syarat-syarat tersebut. Betapa banyak waktu yang masih saya sia-siakan (Astagfirullah). Padahal Allah SWT telah memberikan kesempatan kepada manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam beribadah dan menggapai ridho-Nya. Semoga kita semua diberi kesempatan dan kemudahan untuk selalu berusaha melakukan program menghuni Syurga. Aamiin.

  ReplyDelete
 33. Gina Sasmita Pratama
  17709251003
  S2 P.Mat A 2017

  Blog ini tidak hanya membahas tentang filsafat saja, tetapi dilengkapi juga dengan pesan-ppesan spiritual yang sangat menggungah jiwa. Contohnya seperti elegi ini, banyak pelajaran yang saya dapatkan setelah membaca elegi ini terkait amalan-amalan yang dapat dilakukan untuk meraih surga dan ridho Allah. Hal yang baru saya ketahui dari elegi ini ialah poin shalat berjamaah yangmana katanya rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam lebih baik baginya daripada bersedekah seratus ribu dinar kepada orang miskin dan satu sujud yang ia lakukan bersama imam lebih baik daripada ibadah satu tahun. Selama ini saya hanya mengetahui bahwa sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat, ternyata lebih dari itu. Terimakasih infonya pak.

  ReplyDelete
 34. Dimas Candra Saputra, S.Pd.
  PPs PMA 2017
  17709251005

  Assalamualaikum prof,
  Setiap orang yang beriman memiliki keinginan agar kelak ditempatkan surga karena surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan oleh Allah SWT sebagai balasan dari amal dan perbuatan baik manusia. Kehidupan manusia di dunia hanyalah semntara sedangkan kehidupan di akhirat kelak ialah kekal. Maka manusia diciptakan tidak lain hanya untuk menyembah dan beribadah kepada Allah SWT semata. Amalan dan ibadah manusia yang kelak akan membawa manusia ke surga ialah seperti beberapa amalan-amalan yang diuraikan di dalam elegi ini. hendaknya amalan-amalan tersebut dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan. Semoga kita semua kelak dapat menjadi penghuni surga-Nya. Aamiin.

  ReplyDelete
 35. Sofi Saifiyah
  17701251033
  S2 PEP B

  Begitu banyaknya cara yang bisa digunakan untuk menjadi penghuni syurga. Tetapi perlu diingat bahwa dasar untuk menjalankan semuanya itu harus dengan ikhlas, jika ikhlas belum ada pada hatinya, maka bisa jadi kesia-sian lah yang ada. Dengan ikhlas juga lah semua proyeksi itu bisa dilakukan dengan sangat mudah dan tanpa adanya beban, bahkan akan menjadi sebuah kebiasan dalam hidupnya.

  ReplyDelete
 36. Nama: Hendrawansyah
  NIM: 17701251030
  S2 PEP 2017 Kelas B

  Assalamualaikum wr wb.

  Terimakasih banyak Pak prof

  Elegi ini mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang begitu banyak yang diberikan-Nya kepada kita , terutama nikmat iman, kesempatan dan kesehatan.Dan salah satu cara mensyukuri nikmat Allah SWT dengan beribadah kepada-Nya.Mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.Syukur adalah sebuah pengakuan seorang hamba bahwa kita tak mampu hidup tanpa-Nya.”La insyakartum la adziidannakum walainkafartum inna adzaabii lasadiid” artinya barang siapa yang bersyukur atas nikmat-Ku maka akan Ku tambahkan nikmat-Ku dan barang siapa yang ingkar terhadap nikmat-Ku sungguh azab-Ku sangat pedih”.Atas nikmat yang berlimpah, marilah senantiasa kita bersyukur dan mengingat Allah SWT.

  ReplyDelete
 37. Auliaul Fitrah Samsuddin
  17709251013
  PPs P.Mat A 2017

  Terima kasih atas postingannya, Prof. Seperti yang telah disebutkan dalam Al Qur'an bahwa manusia tidak akan merugi selama mereka saling menasihati/mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Selain itu kita juga diperintahkan untuk mengajarkan kebaikan walaupun itu satu ayat saja. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang tidak merugi tersebut.

  ReplyDelete
 38. I Nyoman Indhi Wiradika
  17701251023
  PEP B

  Terima kasih banyak Prof. atas elegi yang mencerahkan sekaligus menyejukan ini. Salah satu mewujudkan ekpresi ikhlas adalah dengan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cara mewujudkan rasa syukur adalah dengan selalu berdoa kepada-Nya. Saya percaya Tuhan tak dapat didefinisikan karena ia dapat menjadi parikel terbesar hingga terkecil di dalam semesta, selain itu ia jiwa manusia, segala aktivitas kita dikendalikan oleh partikel-partikel kecil Tuhan. Maka sesungguhnya hanya kesombongan manusia yang mampu mendefinisikan Tuhan dalam suatu wujud.

  ReplyDelete
 39. Aristiawan
  17701251025
  PEP 2017 B

  Subhanallah..elegi ini benar-benar membawa pencerahan kepada kami. Menjadi pengingat bagi kami agar kami menjaga aktivitas dan amalan kami. Terutama ibadah sholat yang dikatakan sebagai tiang agama. Sebuah amal yang akan dihisab pertama kali, dan menjadi indicator seorang muslim dengan yang tidak. Termasuk tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar sholat, yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah tidak hanya memuat dimensi hubungan kita dengan Allah, namun juga memuat dimensi hubungan kita dengan sesame manusia.

  ReplyDelete
 40. Dewi Saputri
  17701251036
  PEP B S2

  Assalamu'alaikum Wr. Wb

  Syurga adalah harapan semua umat manusia untuk berada disana nantinya. Tetapi syurga bukanlah sembarang tempat untuk dapat ditempati dengan mudah oleh seluruh umat manusia. Banyak sekali yang harus kita lakukan untuk mencapai syurga, bukan suatu perkara yang mudah dan bukan suatu langkah yang mudah, melainkan suatu proyek yang besar. Setelah membaca mengembangkan proyek menghuni syurga ini, saya merasa saya masih jauh dari syarat untuk mendapatkan syurga tersebut. Dari yang pertama saja mengenai sholat, Sholat yang saya kerjakan saja masih bersifat memenuhi suatu kewajiban, dapat terlihat dari tidak tepat waktunya saya sholat yang masih bersifat lalai dan susahnya khusyuk didalm sholat yang saya kerjakan. Semoga saya dapat terus membangun proyek syurga dengan baik dan dapat terselesaiakn sebelum kematian itu menghampiri. Aamiin.

  ReplyDelete
 41. Kartika Kirana
  17701251039
  PEP S2 B

  Satu hal yang saya dapat pelajari dari elegi ini... untuk menggapai suatu yang baik, perlu ada niat yang tulus di dalam hati, dan usaha yang bersungguh sungguh untuk menggapainya.

  ReplyDelete
 42. Rahma Hayati
  17709251016
  Pascasarjana PM A 2017

  Assalamualaikum wr.wb

  Dari elegi ini, saya memahami bahwa untuk menuju syuganya Allah SWT, suatu tempat yang sangat diidam-idamkan oleh umat manusia, hendaklah kita senantiasa melaksanakan ibadah dan amalan yang diperintahkan-Nya. Seperti yang disebutkan pada elegi ini, terdapat beberapa amalan yang dapat kita laksanakan untuk menuju syurga. Namun, yang musti diingat adalah amalan-amalan tersebut hendaklah dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata hanya mengharapkan keridhoan dari-Nya. Semoga kita senantiasa beribadah dengan ikhlas dan bersama-sama menuju syurga, aamiin

  ReplyDelete
 43. indah purnama sari
  17701251035
  PEP B 2017

  Elegi yang sangat menggugah hati prof.. ikhlas adalah syarat wajib jika ingin menggapai syurga. melakukan segala hal dengan ikhlas. beribadah belajar atau apapun yang dilakukan ketika kita berada didunia ini. tugas kita hanya taat dan mengikuti perintah Nya dengan ikhlas dalam keadaan apapun.

  ReplyDelete
 44. Junisnto
  17709251065
  PM C

  Banyak sekali amalan-amalan yang dicontohkan Rasulullah yang bisa mengantarkan manusia kepada Ridho Tuhannya. Dari hadits-hadits yang Bapak sampaikan, sudah bisa menjadi referensi bagaimana memanfaatkan hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Tentu semua butuh usaha yang tidak mudah dan istiqomah, terbukti bahwa hanya sebagian kecil dari umat manusia yang memperoleh hidayah dan mampu melaksanakan sunah-sunah Rasul.

  ReplyDelete
 45. Hari Pratikno
  17709251032
  Pendidikan Matematika S2 (Kelas B)

  Menggapai syurga itu bisa melalui banyak amalan. Allah lebih menyukai hambanya yang melakukan amalan kecil namun konsisten dibanding amalan besar namun jarang-jarang. Sebagai contoh bilal bin rabbah yang terompahnya terdengar di syurga karena amalan konsistennya yaitu menjaga sholat sunnah wudhu. Hebat sekali dari awalnya seorang budak,kemuadian menjadi muadzin pertama, dan terompahnya saja terdengar sampai syurga. Begitu juga dalam memberikan komen di blog ini saya juga berusaha konsisten, karena menarik menyelami elegi-elegi di blog ini. Terima kasih prof.

  ReplyDelete
 46. Bulan Nuri
  17709251028
  PPs PM B 2017

  Sebagai rasa syukur atas semua yang telah Allah limpahkan kepada kita, maka sepatutlah kita bersyukur atas segala nikmatnya. Dengan cara melakukan semua yang telah di perintahkan serta melaksanakan segala sunnah-sunnah lainnya. Karena Allah berfirman, jika kamu bersyukur maka akan aku tambahkan nikmatku. Maka marilah bersyukur atas segala cinta yang Allah berikan kepada kita.

  Demikian, terimakasih.

  ReplyDelete
 47. Pangestika Nur Afnia
  PEP B- S2
  17701251037

  Surga adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Semua manusia pasti akan mengharapkan surga setelah mati. Seperti pemaparan Ustad Jalaludin Rakhmat, dua hal pertama dalam Proyek Menghuni Syurga adalah shalat. Dalam Islam shalat adalah tiang agama. Shalat jugalah yang membedakan antara muslim dan kafir. Shalat adalah rukun islam kedua setelah syahadat dan shalat adalah ibadah yang pertama kali dihisab.

  ReplyDelete
 48. Andi Gusmaulia Eka Putri
  17709251009
  PPs PM A 2017
  Memelihara waktu sholat, terdengar sederhana namun dalam penerapannya cukup sulit untuk dilakukan. Ada banyak hal yang terkadang kita jadikan sebagai alasan sehingga seringkali menunda-nunda waktu sholat sedangkan kita bisa saja berhenti atau menunda sementara pekerjaan yang sedang dilakukan dan melaksanakan sholat terlebih dahulu baru setelahnya melanjutkan kembali pekerjaan tersebut. Belajar dari hal sederhana dan berusaha untuk memperbaiki diri itu dimulai dari hal yang mendasar yaitu memelihara waktu sholat kemudian berlanjut pada amalan-amalan lainnya.

  ReplyDelete
 49. Arina Husna Zaini
  PEP S2 B
  17701251024
  Assalamualaikum Wr.Wb

  Berdasarkan elegi-elegi ikhlas diatas bahwa tujuan manusia hidup, ada dan mengada adalah hanya mencari ridho Allah SWT. Adapun surga merupakan bonus ketika hamba telah benar-benar ikhlas dalam bertaqwa. Tasyakuran ke satu ini merupakan wadah untuk kita belajar tentang bentuk peribadatan apa saja dan mana saja yang kita kerjakan untuk menggapai ridho Allah dan pastinya dari ibadah yang wajib seperti yang di sampaikan ustadz jalaludin rakhmat yakni yang pertama adalah memelihara shalat. Shalat sangat penting karena dalam shalat juga terkandung doa. Kejiban shalawat sebagai salah satu cara kita untuk menyembah kepada Nya dalam sujud. Dan tata cara shalat harus kita perhatikan karena kelak amal yang pertama kali dihisab adalah shalat. Terima kasih.

  ReplyDelete
 50. Muhammad Sabri
  17701251034
  S2 PEP B

  Terimakasih banyak postingannya Prof. Cukup menambah wawasan Spiritualitas kami yang membacanya khususnya saya pribadi yang memang masih kurang dengan wawasan spiritualitas, semoga ini bukan sekedar menjadi wawasan saya akan tetapi bisa menjadi amalan saya yang dinilai sebagai ibadah dihadapan Allah SWT. Amin, meskipun saat ini saya belum bisa mengamalkan 9 program menghuni syurga diatas, tapi saya akan terus berusaha untuk bisa menjalankan semua satu demi satu semoga bisa konsisten, Amin

  ReplyDelete
 51. Muhammad Kamaluddin
  P. Mat B PPs 2017
  17709251027
  Dalam setiap hal, proses menjadi bagian yang sangat penting, bahkan terkadang lebih penting dari sekadar hasil. Seperti misalnya seseorang ingin mencapai tujuan yang diinginkan, hal yang dilakukan adalah ikhtiar, berusaha keras, berjuang. Ikhtiar haruslah dibarengi dengan doa yang penuh pengharapan kepada Allah. Setelah berikhtiar barulah kita berserah diri atau bertawakkal kepada Allah. Begitu juga jika manusia ingin menghuni syurga, manusia harus selalu berikhtiar. Bagaimana caranya? Yakni dengan memperhatikan petunjuk Allah yang disampaikan melalui Al-Qur’an dan ajaran para nabi serta rasul. Manusia telah diberi pedoman yang lengkap. Oleh sebab itu, jika manusia menginginkan surga maka bertakwalah kepada Allah, lakukan perintahNya dan jauhi laranganNya.

  ReplyDelete
 52. Nama : Dyah Ayu Fitriana
  NIM : 17701251028
  Kelas : PEP B S2

  Bismillah
  Proyek penghuni surga? Dari judul saja saya sudah susah untuk membayangkannya. Karena surga adalah tujuan utama dan terakhir kita setelah di dunia ini. Sungguh merugi jika ada seseorang yang membiarkan proyek ini. Karena, hanya membaca saja mudah. Tetapi jika kita melakukannya, apa kita tahu begitu susahnya? Karena godaan begitu besar berada dimana mana. Karena surga adalah tempat yang indah, apapun yang kita inginkan sudah jelas ada disana. Kekalnya tempat ini menjadi tujuan setiap umat. Ya maka dari itu, setan ingin menggoda kita. Semoga Allah selalu melindungi kita dari godaan setan dan senantiasa memberikan petunjuk hidup selama kita di dunia. Amiin.

  ReplyDelete
 53. Anisa Safitri
  17701251038
  PEP B

  Selain shalat wajib 5 waktu, manusia juga dituntun untuk melaksanakan shalat sunnah harian. Misalnya shalat rawatib, dhuha, tahajud, istikharah, hajat, taubat, dan tasbih. Shalat sunnah itu dapat menambah pahala dan salah satu cara agar lebih dekat denga Allah swt. Selain itu dianjurkan pula untuk silaturahmi terutama kepada orang tua. Karena silaturahmi itu sejatinya dapat membersihkan amalan, melipatgandakan kekayaan, menolak kecelakaan, dan mengguhkan kematian. Tidak kalah penting yang dapat dilakukan adalah selalu menyesali dosa. Manusia tidaklah tau kapan dan dimana dosa itu telah dilakukan. Manusia hanya dapat muhasabah dan memohon ampunan pada Allah swt. Selain itu adalah bergaul baik antara suami dan istri. Allah swt menyukai hamba-Nya yang dapat memelihara hubungan dan bergaul dengan baik antara suami dan istri.

  ReplyDelete
 54. Devi Nofriyanti
  17709251041
  PPS P.Mat B 2017

  Sembari membaca tulisan ini saya jadi introspeksi diri terkait point mana yang belum saya lakukan ataupun optimalkan. Tulisan ini sungguh mengingatkan saya untuk beribadah lebih baik karena goal utama hidup di bumi ini adalah surga didunia dan akhirat.

  ReplyDelete
 55. Di dunia ini yang patut kita junjung setingi-tingginya adalah hanya Allah SWT. tidak ada suatu kuasa pun yang melampaui kekuasaan Allah. Marilah kita hanya meng-esakan Allah sajalah. Jangan sandingkan Allah dengan makhluk ciptaannya. Tiadalah yang bisa menyamai kekuasaan Allah.


  Nama : Frenti Ambaranti
  NIM : 17709251034
  Kelas : S2 Pendidikan Matematika B

  ReplyDelete
 56. Nama : Rosyita Anindyarini
  NIM : 17701251031
  Kelas : PEP B S2 2017

  Menggapai neraka bukan lah hal yang sulit, karena segala perbuatan buruk justru lebih mudah dilakukan dan menggiurkan daripada perbuatan baik. Namun, apabila orientasi hidup kita hanya untuk Allah dan karena Allah, tentu kita semua berencana dan sangat ingin dimasukkan ke dalam surgaNya. Apakah yang dapat kita lakukan untuk menggapainya? Banyak, meski sulit dan berat untuk dilakukan. Memelihara waktu sholat, sholat berjamaah, mulut senantiasa berdoa dan berdzikir terutama di waktu – waktu yang ijabah, melakukan ibadah sunnah sebagai pelengkap dari ibadah wajib, menyambung tali silaturrahim dengan keluarga, sanak suadara, dan teman kerabat, menyesali perbuatan dosa, bertaubat dan menginstropeksi diri setiap waktu, dan masih banyak lagi. Mungkin itu masih sebagian kecil yang dapat kita kerjakan, namun belum tentu kita mampu melakukan semuanya dengan ikhlas dan penuh keridhoan. Oleh karena itu, penting sebagai orang yang beriman kepada Allah untuk memikirkan bagaimana cara agar naib kita di akhirat akan lebih bahagia dapat merasakan nikmatnya masuk ke surga Allah, Wallahu’alam bishowab.

  ReplyDelete
 57. Gamarina Isti R
  17709251036
  Pendidkan Matematika Kelas B (Pascasarjana)


  Surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk manusia yang bertakwa. Tentu saja dibutuhkan usaha untuk mencapai surga, dengan cara menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dengan ikhlas, karena saat keikhlasan menjadi faktor utama maka hal lainnya akan mengikutinya. Surga juga dapat menjadi motivasi kita untuk menjalankan amalan, namun tetap harus menomorsatukan ikhlas ibadah, dan semoga surga akan mengikuti keikhlasan diri kita.

  ReplyDelete
 58. Nama : Mirza Ibdaur Rozien
  NIM : 17709251064
  Kelas : Pascasarjana Pendidikan Matematika C

  BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
  Mengatakan tentang masuk ke syurga, sebenarnya para pemuda dijanjikan juga akan masuk ke dalam syurga. Namun, syaratnya apa? Syaratnya adalah “Assyaabu qolbuhu yata’allaqun bi al masaajid” yaitu para pemuda yang menggantungkan hatinya kepada masjid. Maksudnya adalah mereka yang senantiasa selalu rindu akan datang ke masjid ketika waktu sholat berkumandang. Jadi, tanda-tanda nya adalah mereka akan merasakan sesuatu yang kurang ketika tidak sholat berjamaah di masjid. Namun, hal yang memang dilihat sangat mudah ini ternyata sangat susah dilakukan. Sekaarang ini manjid berdiri dimana-mana, namun, jmaaah hanya 1 shof bahkan hanya 2 orang yaitu imam dan 1 makmum. Itupun mereka orang tua yang sudah berumur. Jadi, para pemuda sekarang sedang mengalami degradasi moral karena perkembangan teknologi yang tidak bisa mereka imbangi dengan agama. Sehingga agama mereka kalah dengan perkembangan teknologi yang sangatlah pesat. Hal ini berdampak buruk yang mnegakibatkan banyak sekali masjid-masjid yang kosong dari sholat jamaah maupun pengajian.
  TAMMA BIHAMDILLAH

  ReplyDelete
 59. Arung Mega Ratna
  17709251049
  PPs PMC 2017


  Surga adalah tempat idaman bagi setiap umat manusia yang ada di bumi. Memperoleh surga tentunya memerlukan perjuangan yang sangat sulit dan dilakukan seumur hidup. Ada 10 perkara yang dapat dilakukan demi mendapatkan surga yang kekal abadi. Yaitu pertama: Memelihara Waktu Shalat, kedua: Menghadiri Salat Berjamaah, ketiga: Bertasbih dengan Tasbih Azzahra, Terutama setelah Salat, keempat: Selalu Membaca Shalawat Kepada Muhammad dan Keluarganya, kelima: Selalu Beristighfar dan Memohonkan Ampunan, keenam: Selalu Berzikir Kepada Allah, ketujuh: Salat-salat Sunat Harian,kedelapan: Menyambungkan Silaturahmi Terutama Dengan Orang Tua, kesembilan: Menyesali Dosa, kesepuluh: Bergaul Baik Antara Suami Isteri. Semoga kita merupakan penghuni surga kelak. Amin

  ReplyDelete
 60. Arung Mega Ratna
  17709251049
  PPs PMC 2017


  Surga adalah tempat idaman bagi setiap umat manusia yang ada di bumi. Memperoleh surga tentunya memerlukan perjuangan yang sangat sulit dan dilakukan seumur hidup. Ada 10 perkara yang dapat dilakukan demi mendapatkan surga yang kekal abadi. Yaitu pertama: Memelihara Waktu Shalat, kedua: Menghadiri Salat Berjamaah, ketiga: Bertasbih dengan Tasbih Azzahra, Terutama setelah Salat, keempat: Selalu Membaca Shalawat Kepada Muhammad dan Keluarganya, kelima: Selalu Beristighfar dan Memohonkan Ampunan, keenam: Selalu Berzikir Kepada Allah, ketujuh: Salat-salat Sunat Harian,kedelapan: Menyambungkan Silaturahmi Terutama Dengan Orang Tua, kesembilan: Menyesali Dosa, kesepuluh: Bergaul Baik Antara Suami Isteri. Semoga kita merupakan penghuni surga kelak. Amin

  ReplyDelete
 61. Luthfi Nur Azizah
  17709251002
  PPS P.Mat A

  Ketika ditanya apakah Anda ingin masuk syurga? Jawaban seorang mukmin tentu sangat menginginkan nya. Allah SWT menciptakan manusia dan alam semesta berserta isinya tidak lain tidak bukan untuk senantiasa berdzikir (mengingat Allah SWT). Firman Allah SWT telah sangat jelas, untuk mencapai syurgaNya manusia harus senantiasa beribadah kepada Allah SWT, ada banyak hal yang dapat menolong kita seperti pada elegi proyek syurga 1. Ketika kita mampu melaksanakan semua itu, dengan kerendahan hati semoga kita menjadi golongan yang akan masuk syurga. Aamiin aamiin aamiin

  ReplyDelete
 62. Rahma Dewi Indrayanti
  17709251038
  PPS Pendidikan Matematika Kelas B

  Menjadi lebih baik adalah apa yang seharusnya selalu kita lakukan. Menghindari kesalahan yang sama adalah proses untuk menjadi sukses.
  Sebagai manusia sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu mentaati segala perintah Allah, karena itulah yang dapat membawa kita untuk selalu dekat dengan Allah. Pada hari akhir nanti manusia akan ditimbang segala amal perbuatannya selama masih hidup.
  Apabila amal perbuatan manusia lebih berat kebaikan dari pada keburukan maka kita akan masuk surga. Allah akan selalu meringankan beban umatnya ketika dia mau berusaha. Sebagai contoh ketika kita sholat berjamaah, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda daripada sholat sendiri.

  ReplyDelete
 63. Ilma Rizki Nur Afifah
  17709251020
  P. Mat A S2 UNY

  Saya akan memmbahas point kedelapan bahwa telah iriwayatkan melalui para Imam as:”Silatirahmi memakmurkan rumah dan menambah usia walaupun para pelakunya bukan orang baik-baik. Silaturahmi membersihkan amalan, melipatgandakan kekayaan, menolak kecelakaan, dan menangguhkan kematian”. Memang benar bahwa silaturrahmi memiliki banyak manfaat seperti yang telah dijelaskan di atas. Bagaimanapun juga menyambung tali silaturrahmi itu sangat penting untuk mempertahankan tali kekeluargaan. Namun, masalah saat ini adalah banyak orang yang enggan bersilaturrahmi secara langsung, mereka lebih suka berkomunikasi lewat gadget karena lebih simpel.

  ReplyDelete
 64. Nama: Dian Andarwati
  NIM: 17709251063
  Kelas: Pendidikan Matematika (S2) Kelas C

  Assalamu'alaikum. Surga, setiap muslim pasti mendambanya. Tapi banyak yang tak berusaha menggapainya. Taerimakasih Prof. Marsigit telah mengingatkan perihal amalan-amalan apa saja yang harus dilaksanakan untuk menggapai surga. Semoga kita semua termasuk golongan yang mampu mencium wanginya surga.

  ReplyDelete
 65. Maghfirah
  17709251007
  S2 Pendidikan Matematika A 2017

  Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh
  Barang siapa yang menanam kebaikan maka akan tumbuh kebaikan pula. Oleh karena itu janganlah kita menanam keburukan karena nantinya yang akan tumbuh adalah keburukan pula. Semua yang kita lakukan didunia ini nantinya akan mendaptka balasan di hari kemudian. Itu adalah janji Allah SWT, barangsiapa membuat kebaikan seberat dzarrah maka ia akan melihatnya dan barang siapa membuat keburukan seberat dzarrah maka ia akan melihatnya pula

  ReplyDelete
 66. Elsa Susanti
  17709251024
  S2 Pendidikan Matematika 2017 Kelas B

  Orang yang paling baik di mata Allah SWT adalah mereka yang paling baik imannya. Keimanan seseorang digambarkan dengan ikhlas hati dan ikhlas pikir yaitu dengan menjalankan segala perintah AllahSWT dan menjauhi larangan-Nya, senantiasa bershalawat kepada Rasulullah SAW, memperbanyak dzikir, istiqhfar, dan amalan-amalan ibadah lainnya, serta menjaga hubungan baik antara sesama.

  ReplyDelete
 67. Muhammad Kamaluddin
  P. Mat B PPs 2017
  17709251027

  surga adalah sebenar-benar tempat tinggal terbaik setelah kehidupan di dunia nanti. Namun, tidak semua orang akan mendapatkannya. Hanya orang-orang terpilih yang akan hidup dan tinggal disurga secara kekal. Yakni orang-orang yang mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang. Kesemuannya itu telah disebutkan dalam Al Qur’an dan As Sunnah yang merupakan pedoman hidup manusia. Maka lakukanlah sesuai pedoman tersebut dengan tulus ikhlas dan niat suci hanya untuk mencari ridha Allah, lakukanlah dengan kesungguhan dan keteguhan hati, lakukanlah dengan iringan doa-doa dan rasa syukur. Semoga kelak kita akan menjadi penghuni surga dengan segala kenikmatannya. Aamiin.

  ReplyDelete
 68. Firman Indra Pamungkas
  17709251048
  S2 Pendidikan Matematika 2017 Kelas C

  Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh
  Subhanallah... terima kasih pak telah menghadirkan elegi ini. Elegi ini benar-benar memberikan manfaat terhadapa spiritualitas kami. Saya menjadi semakin sadar diri bahwa masih banyak sekali kekurangmaksimalan saya dalam beribadah serta saya juga menjadi sadar untuk selalu meningkatkan ibadah saya. Setelah membaca elegi ini pun saya menjadi makin setuju dengan pendapat bapak bahwa filsafat yang dipayungi dengan spiritualisme akan memperkokoh spiritualisme kita. Terima kasih.

  ReplyDelete
 69. Dheni Nugroho
  17709251023
  Pendidikan Matematika

  Syurga adalah tempat yang pasti diidamkan oleh semua manusia yang beriman, bahkan yang tidak beriman sekalipun pasti menginginkan kehidupan nan indah tiada bandingannya. Syurga di dunia berbeda dengan syurga di akhirat. Untuk mendapatkan syurga dunia sangatlah mudah yaitu dengan mengikuti hawa nafsu. Tetapi untuk menggapai syurga di akhirat ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yaitu: memelihara waktu sholat, menghadiri sholat berjamaah, bertasbih terutama setelah sholat, selalu membaca shalawat kepada muhammad dan keluarganya, selalu beristighfar dan memohon ampun, selalu berdzikir kepada Allah SWT, sholat-sholat sunat harian, menyambung silaturahmi terutama dengan orangtua, menyesali dosa, dan bergaul baik antara suami isteri.

  ReplyDelete

 70. Kholifatun Nur Rokhmah
  17709251011
  Pend. Matematika A 2017

  Memang janji-Nya bagi hamba yang berasal dari golongan kanan surga menjadi balasan, apabila tuliskan secara umum, golongan kanan in iadalah golongan yang hidup didunia penuh dengan pengaharapan Ridho Allah SWT. Seperti yang telah di sebut dalam artikel ini, beberapa cara agar kita semakin dekat dan mendapat Ridho dari-Nya. Bahkan sebagai manusia yang tak luput dari salah dan dosa, segala rutinitas mendekatkan ini perlu terus kita ulang ulang karena Allah tidak akan lelah memaffkan dan memberi ampunan pada hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Semoga kita semua dapat istiqomah berada di jalan-Nya

  ReplyDelete
 71. Insan A N/PPs PmC 2017/17709251052
  Bismillah, postingan ini memberikan nosi dan pengetahuan baru bagi saya yang mengingkan hidup di surge kelak. Dri paparan Ustadzz jalaluddin Rahmat, poinn penting terkait proyek ke surge yaitu selalu bersyukur dengan cara salat lima waktu berjamaah di masjid. Karena dalam sebuah riwayat, barang siapa yang menjaga salat lima waktu dimasjid berjamaah, maka akan Allah bangunkan di surga sebuah hunian yang megah lagi indah. Inilah Tasyakuran yang utama dari segi dhahir untuk mensyukuri nikmat Allah Swt.

  ReplyDelete
 72. Insan A N/PPs PmC 2017/17709251052
  Adapun hubungannya dengan sesame manusia, maka ritual tasyakuran yang utama adalah menyambung silaturahmi dengan sodara, kerabat, teman, orangtua, dan yang lainnya. Dengan amalan ini kita berharap agar jangan sampai terjadi permusuhan, saling mendekatkan, jangan sampai saling menghina dan gibah, karena akan menggagalkan proyek ke surge kelak. Seperti sebuah riwayat, barang siapa gibah, maka dia seperti memakan bangkai sodaranya sendiri.

  ReplyDelete
 73. Latifah Fitriasari
  PM C

  Pengakuan dan ungkapan rasa syukur atas semua kenikamatan yang diterima dari Allah, walaupun sudah dijamin masuk surga,hendaknya tetap rajin beribadah sebagai wahana untuk bersyukur. Anggota tubuh yang selalu melafalkan kata-kata adalah lidah. Maka dari itu, pergunakanlah lidah kita untuk melafalkan kata-kata yang baik. Ungkapan yang paling baik untuk menyatakan syukur kita kepada Allah SWT dengan membaca bacaan hamdalah. Sehingga selain hal itu kita sebaiknya melakukan kebaikan di dunia agar kehidupan di akhirat penuh kebahagiaan. Selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya merupakan kunci agar kita bisa masuk surga.

  ReplyDelete
 74. Nur Dwi Laili K
  17709251059
  PMC

  Sebuah hal kecil, hal sepele, namun seringkali kita tinggalkan ialah shalat diawal waktu. Seringkali kita ketika adzan dzuhur dan ashar kita tengah disibukkan dengan aktivitas keduniaan kita hingga kita pura-pura tak mendengar ketika Allah memanggil kita. Seringkali ketika maghrib dan isya kita tengah diperjalanan menuju rumah, atau sekedar sedang rehat sejenak hingga kita lupa cara istirahat yang terbaik. Seringkali ketika adzan subuh berkumandang kita masih sibuk dibalik selimut masih lelah dengan aktivitas kita kemarin, hingga kita mengacuhkan panggilan Allah untuk kita. Dunia telah menipu kita hingga kita mengakhirkan Allah. Kita lupa bahwa Allah memanggil kita, merindukan hamba Nya. Padahal ketika kita mengejar akhirat, mendekatkan diri pada Allah, dunia akan mengikuti kita, Allah akan mencukupi kita.

  ReplyDelete
 75. Maghfirah
  17709251007
  S2 Pendidikan Matematika A 2017

  Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh
  Barang siapa yang menanam kebaikan maka akan tumbuh kebaikan pula. Oleh karena itu janganlah kita menanam keburukan karena nantinya yang akan tumbuh adalah keburukan pula. Semua yang kita lakukan didunia ini nantinya akan mendaptka balasan di hari kemudian. Itu adalah janji Allah SWT, barangsiapa membuat kebaikan seberat dzarrah maka ia akan melihatnya dan barang siapa membuat keburukan seberat dzarrah maka ia akan melihatnya pula

  ReplyDelete
 76. Irham Baskoro
  17709251004
  S2|Pendidikan Matematika A 2017|UNY

  Semua orang yang hidup di dunia ini pasti menginginkan meninggal dalam keadaan yang baik dan masuk surga. Namun sayangnya untuk bisa masuk surga harus melalui jalan yang sangat panjang dan terjal. Beberapa jalan untuk menggapai surga Allah antara lain dengan memperbanyak beribadah seperti 10 langkah yang Prof jelaskan di atas. Terimakasih atas postingan ini, postingan ini menyadarkan saya bahwa dunia ini bukan segala-galanya, melainkan akhiratlah yang harus diperjuangkan.

  ReplyDelete
 77. Metia Novianti
  17709251021
  PPs P.Mat A

  Untuk menggapai sesuatu yang indah, tentulah jalan yang dilalui adalah jalan terjal dan tidak akan mudah. Begitu pula untuk masuk surga. Di dalam dunia yang penuh dengan berbagai godaan, tentulah jalan masuk surga membutuhkan usaha yang sangat keras dan luar biasa. Seperti yang sudah dipaparkan pada elegi di atas, proyek-proyek untuk menghuni syurga tersebut bisa kita coba kembangkan mulai dari sekarang. Teruslah berdoa dan berusaha, lakukan semuanya atas nama Allah SWT dan penuh dengan hati dan pikiran yang ikhlas.

  ReplyDelete
 78. Novita Ayu Dewanti
  17709251053
  S2 PMat C 2017

  Bismillah
  Untuk memeproleh kenikmatan akhirat, kita permu menyiapkan segala amalan yang perlu dilakukan didunia ini. Beribadah dengan ikhlas merupakan salah satu kunci unutk dapat mengembangkan proyek ini. Dalam artikel diatas terdapat 10 cara untuk melakukan amalan yang insyaAllah mampu membawa kita ke syurga. Dengan melakukan amalan tersebtu secara ikhlas dan istiqomah maka insyaAllah akan dibalas oleh allah SWT. Dan semoga kita termasuk orang orang yang selalu istiqomah melaksanakan perintahNya. aamiin

  ReplyDelete
 79. Fitri Ni'matul Maslahah
  17709251058
  PPs PM C

  Syukur merupakan kewajiban kita sebagai ungkapan terima kasih atas rahmat dan segala yang diberikanNya kepada kita. sebenar-benar syukur ialah kita mampu menggunakan nikmat yang telah diberikanNya sebaik-baiknya, Seperti yang telah difirmankan olehNya bahwa barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan melipat gandakan nikmat tersebut, sedangkan orang yang kufur akan nikmat Allah, Allah telah mengeluarkan ultimatum bagiNya untuk bersiap-siap bahwa adzabNya amatlah pedih. Wallahu a'lam

  ReplyDelete
 80. Fitri Ni'matul Maslahah
  17709251058
  PPs PM C

  Peletakkan urutan suatu konsep dalam penyampaiannya menyimpan urutan urgensi dalam melaksanakannya. Setuju dengan Prof. Marsigit bahwa dalam melaksanakan shalat, kedisiplinan menjalankan shalat tepat pada waktunya didahulukan daripada menjalankan shalat dengan berjamaah. Hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa jika kita memilih shalat tepat waktu atau menunggu jamaah maka jawaban yang tepat ialah shalat pada awal waktu. Wallahu a'lam

  ReplyDelete
 81. Muh Wildanul Firdaus
  17709251047
  PPs PMat C

  Cara untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Allah SWT yaitu dengan mengembangkan proyek menghuni surga. Dalam mencapai hal tersebut ada beberapa ikhtiar yang dapat dilakukan, yaitu memelihara waktu salat, menghadiri Salat Berjamaah, bertasbih dengan tasbih Azzahra terutama setelah salat. Semuanya itu, selalu membaca shalawat kepada Muhammad dan keluarganya, beristighfar dan memohonkan ampunan, berzikir kepada Allah, salat-salat sunat harian, menyambungkan silaturahmi terutama dengan orang tua, menyesali dosa, bergaul baik antara suami isteri juga akan membantu kita untuk menjadi penghuni surga.

  ReplyDelete
 82. Vidiya Rachmawati
  17709251019
  PM A

  Bagaimana Mengembangkan Proyek Menghuni Syurga? Ada banyak cara agar bias meraihnya. Allah memberi kita banyak jalan menuju surg-Nya. Hanya kita sebagai manusia seperti apa mangusahakannya. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi manusia tentu saja pernah khilaf. Tetapi Allah selalu membuka pintu maaf untk hambaNya yang mau bertaubat. Karena Allah Maha Pemaaf.

  ReplyDelete
 83. Ramayanti Agustianingsih
  17709251045
  PPs PMat C 2017

  Assalamualaikum, wr.wb.
  Program atau kegiatan yang akan menjadikan penghuni surga itu manusia ketahui, dapat mudah ia ucapkan, namun sangat sulit dilaksanakan. Banyak sekali godaan yang menghalanginya, ketika adzan dan waktunya shalat, manusia mengetahuii berarti itu dia sedang diperintahkan untuk berhenti sejenak dari segala perbuatan dan melaksanakan shalat,namun apa yang terjadi manusia saja “ah masih ada waktu, nanti saja sholatnya” mereka selalu punya alasan untuk menunda-nunda ibadah itu, padahal itu berarti dia sudah tergoda oleh si syaitan. Di akhirat yang akan diperhitungkan adalah amal dan ibadah manusia di dunia, jika ia dalam beribadah tidak bisa menahan godaan syaitan maka surga pun belakangan akan ia dapatkan atau bahkan mungkin ia tidak akan dapatkan.
  Wassalamualaikum, wr.wb.

  ReplyDelete
 84. Assalamualaikum, wr.wb.
  Silahturahmi itu sangatlah, silahturahmi bukan hanya pada sesama manusia tetapi juga silahturahmi kepada Allah SWT. Maka silahturahmi adalah ibadah, suatu kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda barangsiapa ingin dilapangkan rizkinya atau dilapangkan umurnya, maka sambunglah silahturahmi. Di dunia silahturahmi dengan tetangga adalah pagar yang paling baik di antara semua pagar bumi, silahturahmi dengan orang tua dan kepadaNya pun adalah sebuah ibadah. Bersilahturahmi kepadaNya dapat dilakukan dengan mengunjugi rumahNya, beribadah disana, selalu menjalin komunikasi denganNya, sholat dan berdoa.
  Wassalamualaikum, wr.wb.

  ReplyDelete
 85. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 86. Ilania Eka Andari
  17709251050
  S2 pmat c 207

  Setiap muslim memang dijamin masuk surga kecuali yang menolaknya. Menolak dalam artian tidak mengikuti perintah-Nya dan tidak menjauhi larangan-Nya. Setiap muslim harus selalu bertaqwa terhadap Allah dan menjalankan semua yang diajarkan Rasulullah untuk dapat masuk surga-Nya.

  ReplyDelete
 87. Shelly Lubis
  S2 P.mat B
  17709251040

  Alhamdulillah, kita memperoleh ilmu lagi, kali ini tentang bagaimana menggapai surga, terutama dalam ruang lingkup keluarga. alangkah indahnya jika kita dan keluarga kita bisa berkumpul lagi di surga dan tidak terpisah-pisah. maka marilah kita berusaha menggapainya dengan berusaha mempraktekkan poin=poin penting yang tertulis dalam elegi di atas.

  ReplyDelete
 88. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih atas pelajar hidup yang bapak sajikan dalam tulisan di atas. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada bapak agar tetap semangat dalam membagikan ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman hidup kepada kami. Setelah membaca tulisan di atas, saya kan mencoba untuk mengamalkan ke sepuluh nilai untuk menggapai syurga yang bapak tuliskan di atas. Meskipun itu akan sangat sulit, namun semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu. Aamiin!!

  ReplyDelete
 89. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 90. Eka Luthfiana Lathifah
  17709251062
  PPs PMat C

  terimakasih prof. karena telah mengajarkan kepada kami salah satu cara bersyukur. ungkapan rasa syukur yang seperti inilah yang seharusnya dilakukan ol dengan mengadakan pengajian akan lebih bermakna dibandingkan dengan hanya sekedar mengajak makan-makan. dengan membaca postingan ini saya dapat mengevaluasi diri, dan ternyata masih banyak kekurangan pada diri saya.

  ReplyDelete
 91. Endah Dwi Nur Rahmawati
  17709251046
  S2 Pendidikan Matematika 2017 Kelas C

  Banyak sekali jalan menuju surga yang sering dianggap sepele dan diabaikan. Bahkan dalam melaksanakan shalat, seringkali melakukannya di akhir waktu, menyepelekan kekuatan silaturakhim, dan tidak menjaga hubungan baik anatar keluarga. Mudah-mudahan kita selalu mampu menjaga keimanan dan melakukan kebaikan dalam setiap langkah dan pergerakan yang kita lakukan. mudah-mudahan dalam setiap tarikan nafas kita selalu ada nama Allah di dalamnya. Aamiin.

  ReplyDelete
 92. Yustine Maulina
  17709251022
  PPs Pend Matematika A 2017

  elegi ini mengingatkan saya akan hal-hal yang sebaiknya kita amalkan, shalat berjamaaah,melaksanakan shalat sunah, menyambung tali silaturahmi terutama kepada orang orang tua. Sesungguhnya mengejar syurga menjadikan kita pribadi yang lebih taat beribadah. Tentulah disertai rasa ikhlas dalam mengerjakan semua hal ini. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri

  ReplyDelete
 93. Dheni Nugroho
  17709251023
  Pendidikan Matematika

  Syurga adalah tempat yang pasti diidamkan oleh semua manusia yang beriman, bahkan yang tidak beriman sekalipun pasti menginginkan kehidupan nan indah tiada bandingannya. Syurga di dunia berbeda dengan syurga di akhirat. Untuk mendapatkan syurga dunia sangatlah mudah yaitu dengan mengikuti hawa nafsu. Tetapi untuk menggapai syurga di akhirat ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yaitu: memelihara waktu sholat, menghadiri sholat berjamaah, bertasbih terutama setelah sholat, selalu membaca shalawat kepada muhammad dan keluarganya, selalu beristighfar dan memohon ampun, selalu berdzikir kepada Allah SWT, sholat-sholat sunat harian, menyambung silaturahmi terutama dengan orangtua, menyesali dosa, dan bergaul baik antara suami isteri.

  ReplyDelete
 94. Dari sekian banyak amalan yang disebutkan di atas saya sangat tertarik dengan salah satu amalan yaitu menyambung silaturahmi terutama dengan orangtua. Betapa besar manfaat silaturahmi bagi manusia. Sehingga Allah sangat membenci hambanya yang memutus tali silaturahmi. Bahkan jika kita marah pada seseorag tidak boleh lebih dari tiga hari. Silaturahmi meliputi siapa saja, baik muslim maupun non muslim, miskin maupun kaya, tua maupun muda. Biasanya silaturahmi seseorang paling banyak dilakukan dengan seusianya atau teman. Justru silaturahmi dengan orangtua kadang dilupakan.

  ReplyDelete
 95. Ketika seseorang sudah memiliki kehidupan sendiri bersama orang lain seharusnya tetap menjaga silaturahmi dengan orangtua. Karena dengan mereka lah silaturahmi pertama kali kita lakukan di dunia ini bahkan sejak masih di dalam kandungan. Dan kita tidak akan pernah tau sampai kapan kesempatan itu bisa kita miliki. Jangan sampai kita tidak bersyukur dan menyesal karena lupa dengan orangtua.

  ReplyDelete