Apr 19, 2013

Elegi Ritual Ikhlas 28: Tasyakuran Ke Satu (Proyek Syurga)
Oleh Marsigit

Bagawat Selatan:

Wahai isteriku, anak-anakku dan menantuku, saya berniat mengadakan Tasyakuran Spiritual sebagai salah satu cara untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Allah SWT, dengan cara mengadakan Pengajian Akbar dan dihadhliri oleh para kerabat, dan tetangga. Untuk itu aku akan mengundang seorang Ulama dari Jawa Barat yang bernama Ustad Jalaludin Rakhmat. Saya minta agar beliau dapat menguraikan perihal Proyek atau Program Menghuni Syurga. Untuk menghemat waktu marilah kita dengarkan bersama-sama.

Jalaludin Rakhmat:
Assalamu’alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh. Audzhubilah Himi-nassyaeton nirojim Bismillah Hiro-khman Nirokahim. Alhamdulillah hirabbil alamin. Wasalatu Wasa-lamu Ala Asrofil Ambyai Warmu-salin Syayidina muhammadin wa-ala alihi wasyohbihi ajma’in. Yang saya hormati shohibul hajat Sang Bagawat Selatan beserta keluarga besarnya. Para Alim Ulama, Tokoh Masyarakat dan masryiral muslimin yang berbahagia. Pertama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadhirat Allah SWT yang telah memberi dan melimpahkan karunia Nya kepada kita semua sehingga pada saat yang berbahagia ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan silakhturakhim spiritual. Salawat dan salam kita haturkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, tabiit, tabiin, yang memberi syafaat di hari akhir. Wabil khusus saya mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada Sang Bagawat Selatan, yang telah mempercaya dan mengundang saya untuk mengisi dan memberi ceramah spiritual pada Pengajian Akbar ini. Seperti permintaan shahibul hajat, maka saya akan menguraikan Bagaimana Mengembangkan Proyek Menghuni Syurga sebagai berikut:

Pertama: Memelihara Waktu Shalat
Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa nanti, setelah manusia dihisab, ia akan masuk syurga. Para malaikat berkata kepadanya: “Tunggulan di sini di bawah lindungan ini, di dekat pintu syurga”. Orang itu dapat melihat seluruh istana, pasangan-pasangannya, dan kebun-kebunnya yang ada di dalamnya. Setelah lewat beberapa masa, bertambahlah kerinduannya kepada apa yang diberikan Allah kepadanya. Ia berkata: “Wahai Malaikat Rakhmat, aku melihat orang-orang sesudahku masuk syurga sedangkan aku diakhirkan di sini. Mengapa di akhir-akhir?” Para malaikat berkata kpadanya: “Aku mengakhirkan kamu karena kamu mengakhirkan shalatmu di dunia”

Kedua: Menghadiri Salat Berjamaah
Rasulullah SAW bersabda kepada Jibril: “Apa yang diperoleh umatku dalam shalat berjamaah?” Jibril berkata:”Wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam jamaah lebih baik baginya daripada bersedekah seratus ribu dinar kepada orang miskin; satu sujud yang ia lakukan bersama imam lebih baik daripada ibadat satu tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunah dan jamaah”. Rasulullah SAW bersabda: “Takbir yang pertama bersama imam lebih baik daripada dunia dan segala isinya”

Ketiga: Bertasbih dengan Tasbih Azzahra, Terutama setelah Salat
Dari Abi Ja’far as:”Barang siapa bertasbih dengan tasbih Fathimah kemudian membaca istighfar kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Tasbih itu seratus dengan lisan tetapi seribu dengan timbangan, mengusir setan dan membuat rida Allah Al-Rahman”

Keempat: Selalu Membaca Shalawat Kepada Muhammad dan Keluarganya
Rasulullah SAW bersabda:”Manusia yang paling mengabaikan aku adalah orang yang apabila disebut namaku di hadapannya, dia tidak bershalawat kepadaku. Shalawat kepadaku dan keluargaku menghilangkan kemunafikan”

Kelima: Selalu Beristighfar dan Memohonkan Ampunan
Dari para Imam as:”Sebaik-baik ibadat adalah istighfar”. Rasulullah SAW bersabda:”Segala sesuatu ada obatnya; dan obat dosa adalah istighfar”

Keenam: Selalu Berzikir Kepada Allah
Rasulullah SAW bersabda:”Barang siapa berkata Subhanallah, Allah tanamkan baginya satu pohon di syurga. Barang siapa membaca Alhamdulillah, Allah tanamkan baginya satu pohon di syurga. Barang siapa berkata La ilaha ilallah, Allah tanamkan baginya satu pohon di syurga”.

Ketujuh: Salat-salat Sunat Harian
Dari Abul Hasan as:”Salat-salat sunat adalah kurban setiap mukmin”. Dari Imam Al-Hasan Al-Askari as: “karakteristik mukmin ada lima: melakukan salat lima puluh satu rakaat, ziarah arba’in, memakai cincin disebelah kanannya, bersujud dengan pelipis, dan menzaharkan Bismillahirrahmanirrahim”

Kedelapan: Menyambungkan Silaturahmi Terutama Dengan Orang Tua
Diriwayatkan melalui para Imam as:”Silatirahmi memakmurkan rumah dan menambah usia walaupun para pelakunya bukan orang baik-baik. Silaturahmi membersihkan amalan, melipatgandakan kekayaan, menolak kecelakaan, dan menangguhkan kematian”

Kesembilan: Menyesali Dosa
Dari Imam Ali as:”Penyesalan atas keburukan akan mendorong orang meninggalkan keburukan”. Dari Abu Abdillah as:”Siapa yang berbahagia dengan perbuatan baik dan berduka karena perbuatan buruk, pastilah dia seorang mukmin”

Kesepuluh: Bergaul Baik Antara Suami Isteri
Rusulullah SAW bersabda:”Yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya; dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku”. Rasulullah SAW juga bersabda:”Apabila seorang isteri tidak menyayangi suaminya dan membebaninya untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya, tidak akan diterima dari perempuan itu kebaikan apa pun dan ia akan menemui Allah dalam keadaan murka padanya”

Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada Pengajian Akbar Tasyakuran Spiritual Kesatu dirumah Sang Bagawat Selatan. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Amin. Yang baik insyaAllah itu datangnya dari Allah, sedang yang buruk itu semata-mata karena kekuranganku. Sebagai penutup marilah kita berdoa bersama. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang da di langit dan di bumi. Siapakahyang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ayat Kursi: Al-Baqarah:255. Demikian mohon maaf atas segala kekurangannya. Bilahittaufiq wal hidayah, Wasallamualaikum Warakhmatulahi Wabarakatuh

Referensi:
Jalaluddin Rakhmat: Meraih Cinta Ilahi-Pencerahan Sufistik, Bandung: Rosda

43 comments:

 1. Muh Ferry Irwansyah
  15709251062
  Pendidikan Matematika Kelas D

  Hidup di dunia hanya sementara. Sebener-benarnya hidup ialah upaya mencari bekal untuk kehidupan diakhirat agar dapat menggapai surga. Marilah kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya yang telah diberikan Allah SWT, karena banyak jalan untuk menggapai surga Allah. Misalnya dengan memelihara waktu shalat dan menghadiri shalat berjamaah, selalu beramal dengan ikhlas dan berbuat baik.

  ReplyDelete
 2. Primaningtyas Nur Arifah
  16709251042
  Pend. Matematika S2 kelas C 2016
  Assalamu'alaikum. Surga, setiap muslim pasti mendambanya. Tapi banyak yang tak berusaha menggapainya. Taerimakasih Prof. Marsigit telah mengingatkan perihal amalan-amalan apa saja yang harus dilaksanakan untuk menggapai surga. Semoga kita semua termasuk golongan yang mampu mencium wanginya surga.

  ReplyDelete
 3. Assalamualaikum.
  Semua tujuan selalu bisa menjadi sebuah proyek. Bahkan untuk ke syurga. Dengan membuat tujuan menjadi sebuah proyek, akan semakin mudah merumuskannya. Seperti pada tulisan ini, Jalaludin Rahmat dan keluarganya ingin ke syurga. Rumusan masalahnya adalah bagaimana menjadi penghuni syurga. Berdasarkan teori-teori yang telah sampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik melalui lisan maupun tingkah laku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dapat disusun kegiatan-kegiatan untuk meraih syurga, yaitu: memelihara waktu sholat dan sholat berjamaah; rajin berzikir, bertasbih, bersholawat, dan bertaubat; rajin melakukan ibadah tambahan seperti sholat sunnah; menyambung silaturahmi; dan banyak lagi. Setelah teori dikumpulkan, berikutnya adalah ikhlas dalam mengamalkan. Insyaallah mendapatkan syurga yang telah dijanjikan.

  Ahmad Bahauddin
  16709251058
  Pendidikan Pascasarjana UNY S2 Angkatan 2016 Kelas C

  ReplyDelete
 4. Supriadi / 16709251048
  Kelas C 2016 Pendidikan matematika – S2

  Tujuan dan cita-cita hidup setiap manusia yaitu menjadi penghuni surga. Namun pertanyaan adalah apakah yang kita lakukan selama ini sudah menjamin kita atau telah memenuhi syarat-syarat sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah SWT untuk menjadi penghuni surga. Banyak diantara kita yang menuntut untuk masuk surga tetapi perilaku kita tidak mencerminkan penghuni surga atau tidak melaksanakan apa-apa yang telah digariskan oleh Allah SWT. Berdasarkan elegi di atas untuk menjadi penghuni surga setidaknya mengerjakan amalan-amalan yang telah dijelaskan di atas, seperti: Memelihara Waktu Shalat, menghadiri salatberjamaah, bertasbih atau berzikir kepada Allah SWT, selalu membaca shalawat Kepada Muhammad dan Keluarganya,selalu beristighfar dan memohonkan ampunan salat-salat sunat harian, menyambungkan silaturahmi terutama dengan orang tua menyesali dosa, dan bergaul baik antara suami istri.

  ReplyDelete
 5. SUMIATI
  16709251056_PMC 2016
  Pendidikan Matematika-S2

  Bismillah...
  Syurga memanglah terminal terakhir dalam perjalanan hidup ini. Untuk sampai pada terminal terakhit itu dengan bahagia maka ada banyak sekali cara yang dapat kita lakukan, yaitu suatu kegiatan yang sudah dijelaskan pada elegi ritual ikhlas 28 ini tentang tasyakuran ke satu (proyek syurga). Bahwa amalan-amalan dan kegiatan ibadah yang dihajatkan untuk mengantarkan kita pada syurga sudah jelas makna dan tujuannya namun semua itu haruslah kita lakukan dengan hati ikhlas dan penuh kekhusyukan.

  ReplyDelete
 6. Kunny Kunhertanti
  16709251060
  PPs Pendidikan Matematika kelas C 2016

  Kesepuluh hal tersebut yang dapat kita perbuat dalam mengemban proyek menghuni Syurga. Namun semua yang menjadi proyek itu sebaiknya dilakukan dengan keikhlasan, dengan kesadaran bahwa di dunia ini bukan semata mencari hal duniawi saja. Dan perintah tersebut sebaiknya dilakukan oleh semua pengikutnya, karena setiap agama itu mengajarkan kebaikan.

  ReplyDelete
 7. Ardeniyansah
  16709251053
  S2 Pend. Matematika Kelas C_2016

  Assalamualaikum wr. . wb.
  Berbahagialah bagi orang-orang mukmin yang pernah menangis dalam penyesalannya akan dosa-dosa yang diperbuat. Karena sepantasnya kita benar-benar menyesali setiap dosa yang kita lakukan, sehingga kitaakan berusaha memanfaatkan setiap peluang untuk memohon maaf kepada kepada Allah. Semoga kita dapat mengimplementasikan amalan-amalan calon penghuni Surga di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja amalan-amalan tersebut kita lakukan diiringi rasa ikhlas dari dalam hati. Semoga Allah selalu memberikan rahmatNya kepada kita, dan kita mampu menjadi salah satu penghuni Surga.

  ReplyDelete
 8. Manusia ingin masuk ke dalam syurga Allah. Manusia yang bisa masuk ke surga harus menyiapkan bekal keimanan dan ketaqwaan. Pada dasarnya manusia yang dapat masuk ke surga harus atas keputusan dan izin Allah semata. Allah telah menunjukkan cara masuk ke surga maka kita harus mengikuti petunjuk tersebut. Diantara sekian banyak petunjuk agar dapat masuk ke surga antara lain sholat fardu secara berjamaah, berdzikir, bersholawat atas nabi, mengucap istigfar, bersilaturohim, melakukan amal kebaikan.

  ReplyDelete
 9. Ratih Eka Safitri
  16709251059
  PPs Pendidikan Matematika C 2016

  Elegi menggapai ikhlas ini, berisi tentang bagaimana kita menuju ke surga Allah dengan cara yang di ridhoi oleh-Nya. Yang pertama adalah, kita harus memelihara waktu shalat kita, jangan sampai meninggalkan shalat. Karena saat di alam barzah nanti, amalan yang pertama kali di tanyakan adalah shalat kita. Jika kita tidak shalat, maka amalan yang lain-lainnya akan sia-sia. Yang kedua, selalu shalat berjamaah, karena pahala shalat berjamaah itu sangatlah besar sekali. Bertasbih kepada Allah setelah kita melakukan shalat. Selalu bershalawat kepada Nabi SAW dan keluarga serta para sahabatnya. Beristighfar, berdzikir, shalat sunat. Menyambung silaturahmi kepada sodara muslim, dan terutama kepada orangtua. Dan yang telah memiliki istri atau suami, bergaulah dengan baik. Jika semua amalan tersebut sudah terlaksana dengan baik. Surga telah menunggu kita. Aamiin.

  ReplyDelete
 10. Windi Agustiar Basuki
  16709251055
  S2 Pend. Mat Kelas C – 2016

  “Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Rabbmu dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.” (QS. Al Hadiid: 21). Dalam ayat ini dinyatakan bahwa surga itu disediakan bagi orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kesepuluh proyek pada elegi ini juga termasuk di dalamnya.

  ReplyDelete
 11. Lihar Raudina Izzati
  16709251046
  P. Mat C 2016 PPs UNY

  Elegi ini berisi tentang bagaimana menuju ke surga dengan cara yang di ridhoi oleh-Nya. Kita harus memelihara waktu shalat, jangan sampai meninggalkan shalat. Selalu shalat berjamaah. Bertasbih kepada Allah setelah kita melakukan shalat. Selalu bershalawat. Beristighfar, berdzikir, shalat sunnah. Menyambung silaturahmi kepada saudara muslim, terutama orang tua. Dan yang telah memiliki istri atau suami, bergaulah dengan baik. Jika semua amalan tersebut sudah terlaksana dengan baik, insya Allah kita bisa menuju ke surga.

  ReplyDelete
 12. Syahlan Romadon
  PM C 2016 / 16709251047

  Subhanallah... terima kasih pak telah menghadirkan elegi ini. Elegi ini benar-benar memberikan manfaat terhadapa spiritualitas kami. Saya menjadi semakin sadar diri bahwa masih banyak sekali kekurangmaksimalan saya dalam beribadah serta saya juga menjadi sadar untuk selalu meningkatkan ibadah saya. Setelah membaca elegi ini pun saya menjadi makin setuju dengan pendapat bapak bahwa filsafat yang dipayungi dengan spiritualisme akan memperkokoh spiritualisme kita. Terima kasih.

  ReplyDelete
 13. Ahmad Wafa Nizami
  16709251065
  PPs Pendidikan Matematika D 2016

  Ikhlas itu memang berat akan tetapi dengan ikhlas berlandasan agama Allah, maka ikhlas itu tidak seberat yang kita bayangkan. Elegi menggapai ikhlas ini, berisi tentang bagaimana kita menuju ke syurga Allah dengan cara yang di ridhoi olehNya. Yang pertama adalah, kita harus memelihara waktu shalat kita, jangan sampai meninggalkan shalat. Karena saat di alam barzah nanti, amalan yang pertama kali di tanyakan adalah shalat kita. Jika kita tidak shalat, maka amalan yang lain-lainnya akan sia-sia. Yang kedua, selalu shalat berjamaah, karena pahala shalat berjamaah itu sangatlah besar sekali. Bertasbih kepada Allah setelah kita melakukan shalat. Selalu bershalawat kepada Nabi SAW dan keluarga serta para sahabatnya. Beristighfar, berdzikir, shalat sunat. Menyambung silaturahmi kepada sodara muslim, dan terutama kepada orangtua. Dan yang telah memiliki nistri atau suami, bergaulah dengan baik. Jika semua amalan tersebut sudah terlaksana dengan baik. syurga telah menunggu kita. Amiin.

  ReplyDelete
 14. Sylviyani Hardiarti
  16709251069
  S2 Pendidikan Matematika Kelas D 2016

  Hidup di dunia hanyalah sesaat, kehidupan yang kekal abadi hanyalah kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, kita harus menggunakan kesempatan yang ada dengan memperbanyak beramal di jalan Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya yang dapat kita jadikan bekal untuk hidup di akhirat. Sebagai manusia, untuk menggapai ridho Allah SWT dan mengembangkan proyek menghuni surga dapat dilakukan dengan memelihara waktu salat, melaksanakan salat berjamaah, bertasbih dengan tasbih Azzahra terutama setelah salat, selalu membaca shalawat kepada Muhammad dan keluarganya, beristighfar dan memohonkan ampunan kepada Allah SWT, bedzikir, bersyukur, melaksanakan salat-salat sunat harian, menjaga silahtulrakhim terutama dengan orang tua, menyesali dosa, bergaul baik antara suami istri juga akan membantu kita untuk menjadi penghuni surga. Lakukanlah semua itu dengan ikhlas.

  ReplyDelete
 15. Rahayu Pratiwi
  16709251077
  PPS PM-D 2016

  Sungguh luar biasa pengingat rohani yang Prof berikan ini. Sungguh tertegun hati membacanya. Tanpa sadar terenung akan segala kewajiban yang belum terlaksana dengan sempurna ini namun nikmat nafas, kehidupan, rizki tidak serta – merta diambil olehNya. Sholat merupakan ibadah harian yang dilakukan sepanjang hari. Dengan cara ini kita berdoa secara terus-menerus tanpa henti. Dengan cara ini kita memohon ampunan dosa secara terus menerus tanpa henti. Dengan cara ini kita menyanjungNya dengan Asmaul Husna yang mutlak ada padaNya. Dengan cara ini kita berharap dan mengungkapkan harapan dan keinginan tanpa henti. Dengan cara ini sekujur jiwa dan raga dapat berkomunikasi denganNya.

  ReplyDelete
 16. Heni Lilia Dewi
  16709251054
  PPs Pendidikan Matematika Kelas C 2016

  Sekali lagi saya ucapkan terimakasih kepada Pof. Marsigit yang telah mengingatkan kami semua untuk senantiasa mengingat-Nya untuk menggapai surga-Nya. Diantara jalan menuju surga ini, banyak yang masih jauh dari kenyataan saya pribadi. Jalan menuju surga yaitu diantaranya memelihara waktu shalat, menghadiri salat berjamaah, bertasbih dengan tasbih azzahra, terutama setelah salat, selalu membaca shalawat kepada muhammad dan keluarganya, selalu beristighfar dan memohonkan ampunan, selalu berzikir kepada allah, salat-salat sunat harian, menyambungkan silaturahmi terutama dengan orang tua, menyesali dosa, dan bergaul baik antara suami isteri. Namun, kita sering saja melalaikan perintah ini dan menuruti hawa nafsu untuk meninggalkan perbuatan baik ini.

  ReplyDelete
 17. Lana Sugiarti
  16709251062
  PPs Pendidikan Matematika D 2016

  Salah satu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yaitu dengan cara tasyakuran spiritual misalnya dengan mengadakan pengajian. Rasa syukur itu diwujudkan dalam bentuk doa dan perbuatan yang baik serta dengan menjaga pemberian Tuhan kepada kita. Dengan berdoa dan berbuat baik berarti telah menabung pahala di akhirat nanti. Oleh karena itu sebagai manusia yang memiliki rasa syukur hendaknya selalu mampu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya dengan harapan agar kelak dapat melanjutkan kehidupan bahagia di surga.

  ReplyDelete
 18. Helva Elentriana
  16709251068
  PPS Pend Matematika Kelas D 2016

  Elegi ini menjelaskan beberapa kiat supaya kita menjadi salah seorang penghuni syurganya Allah SWT. Diantara kiat-kiat tersebut yaitu shalat di awal waktu, shlat berjamaah, bertasbih terutama setelah shalat, selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, selalu beistighfar dan memohon ampunan kepada Allah, berzikir dan hal baik lainnya. Tidak ada yang tidak mau menjadi penghuni syurganya Allah. Kita harus berusaha melakukan kiat-kiat di atas tersebut agar kita dapat menjadi salah satunya. Kemudian kita juga harus saling mengingatkan satu sama lain terutama pada keluarga kita. Semoga Allah selalu memberi hidayah kepada kita dan menghendaki kita menjadi penghuni surga-Nya. Aamiin...

  ReplyDelete
 19. Syaifulloh Bakhri
  16709251049
  S2 Pendidikan Matematika C 2016

  Assalamu’alaikum wr.wb.
  Untuk menjadi penghuni surga setidaknya mengerjakan amalan-amalan yang telah dijelaskan pada elegi di atas, seperti: memelihara waktu shalat, menghadiri shalat berjama’ah, bertasbih atau berdzikir kepada Allah SWT, bershalawat, beristighfar dan memohonkan ampunan, shalat-shalat sunat harian, menyambungkan silaturahmi terutama dengan orang tua, menyesali dosa, dan bergaul baik antara suami istri. Senada dengan gapailah surgamu dengan berpegang pada Al-Qur’an dan Al-Hadits, karena akhlak Rosululloh itu adalah Al-Qur’an. Jika kamu berpegangan pada keduanya (Al-Qur’an dan Al-Hadits), maka kamu tidak akan tersesat selamanya.

  ReplyDelete
 20. PUTRI RAHAYU S
  S2 PENDIDIKAN MATEMATIKA_D 2016
  16709251070

  Sibuk dengan urusan duniawi membuat kita lalai akan kewajiban kita sebagi umat Islam. Surga merupakan tempat yang indah setelah kehidupan kita di dunia ini. Hanya dengan menjalankn kewajiban kita sebagai umat Islam surga akan kita dapatkan.

  ReplyDelete
 21. Annisa Hasanah
  16709251051
  PPs Pendidikan Matematika C 2016

  Dari elegi ini dapat diambil pelajaran bahwa jika ingin masuk surga ada setidaknya sepuluh hal yang harus dipenuhi, dan bisa dilah bahwa jika kita ingin masuk surga hubungan baik tidak hanya harus dijalin dengan Allah saja tetapi juga dengan sesama terutama dengan orang tua dan suami/isteri kita.

  ReplyDelete
 22. Dessy Rasihen
  16709251063
  S2 P.MAT D

  Syurga menjadi tujuan dan keinginan dari setiap manusia. Karena itu, untuk mencapai syurga Allah manusia harus senantiasa mendekatkan diri kepadaNya dengan melakukan semua yang diperintahkan dan menjauhi apa yang menjadi laranganNya. Semoga kita dapat menerapkan kebaikan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah SWT.

  ReplyDelete
 23. Anwar Rifa’i
  PMAT C 2016 PPS
  16709251061

  Inti dari segala perbuatan adalah prosesnya. Seperti halnya manusia ingin mendapatkan sesuatu di dunia, ingin mencapai tujuan yang diinginkan, hal yang dilakukan adalah ikhtiar, berusaha keras, berjuang. Setelah berikhtiar barulah kita berserah diri (bertawakkal) kepada Allah. Begitu juga jika manusia ingin menghuni syurga, manusia harus selalu berikhtiar. Lakukanlah hal-hal yang bisa membuat kita masuk surga. Hal-hal tersebut telah jelas ditunjukkan oleh Allah melalui Al-Qur’an dan para nabi serta rasul. Manusia telah diberi pedoman yang lengkap. Oleh sebab itu, jika manusia menginginkan surga maka bertakwalah kepada Allah, lakukan perintahNya dan jauhi laranganNya.

  ReplyDelete
 24. Fatmawati
  16709251071
  PM.D 2016
  Subhanallah wa alhamdulillah, elegi di atas mengingatkan saya akan ibadah yang sebenarnya. Terkadang dalam beribadah kita melakukannya tidak maksimal, asal telah melakukannya sebagai penggugur dosa kita. Elegi ini mengingatkan kembali hal-hal kecil yang sering terlupakan. Maka dari itu, hendaknya dalam beraktifitas harus disiplin dan teliti dan yang terpenting adalah ikhlas, agar yang kita lakukan membawa keberkahan dan terhindar dari kerugian.

  ReplyDelete
 25. Wahyu Berti Rahmantiwi
  PPs Pendidikan Matematika Kelas C 2016
  16709251045

  Semua yang kita lakukan pasti akan bermuara ke satu titik atau pada tujuan tertentu. Dan semua do’a serta usaha yang kita lakukan semata-mata untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT untuk dapat memasuki surga yang indah. Amalan-amalan dari elegi di atas harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terimakasih Bapak, atas ritual ikhlas yang diberikan sangat membantu kita untuk dapat hidup yang lebih baik dan mendabakan kita dapat masuk surga Allah SWT.

  ReplyDelete
 26. Pony Salimah Nurkhaffah
  14301241006
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Keinginan menjadi penghuni surga tidak cukup hanya berdoa, tetaapi kita harus berusaha memiliki sifat dan amal calon penghuninya. Subhanallah...elegi di atas menguraikan beberapa calon penghuni surga, antara lain:
  1. Memelihara Waktu Shalat
  2. Menghadiri Salat Berjamaah
  3. Bertasbih dengan Tasbih Azzahra, Terutama setelah Salat
  4. Selalu Membaca Shalawat Kepada Muhammad dan Keluarganya
  5. Selalu Beristighfar dan Memohonkan Ampunan
  6. Selalu Berzikir Kepada Allah
  7. Salat-salat Sunat Harian
  8. Menyambungkan Silaturahmi Terutama Dengan Orang Tua
  9. Menyesali Dosa
  10. Bergaul Baik Antara Suami Isteri

  ReplyDelete
 27. Pony Salimah Nurkhaffah
  14301241006
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Dari kesepuluh amalan-amalan calon penghuni surga di atas hendaknya dapat kita implementasikan dengan ikhlas. Apa yang kita perbuat di dunia ini akan menjadi bekal di akhirat nanti. Bekal dan teman terbaik kita hanyalah amal perbuatan kita. Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nazi’at: 40-41“Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan Jiwanya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya)”. Oleh karena itu, selama di dunia ini kita hendaknya berlomba-lomba untuk menjadi finalis penghuni surga.

  ReplyDelete
 28. Desy Dwi Frimadani
  16709251050
  PPs Pendidikan Matematika Kelas C 2016

  Tujuan hidup manusia di dunia adalah akherat. Akherat adalah hidup yang kekal.Allah memberikan dunia kepada manusia hanyalah sebagai ujian,mana hamba yang taat padaNya dan mana hamba yang ingkar padaNya. dalam hidup selalu sertakan akherat agar tidak terjerumus menjadi manusia yang ingkar pada ketetapanNya.

  ReplyDelete
 29. Jeanete Nenabu
  PPS PMat D (15709251004)

  Manusia hendaknya selalu mengucap syukur pada Tuhan atas rahmatNya setiap hari.
  Rasa syukur dapat kita panjatkan melalui doa-doa kita, memohon ampun atas segala salah dan dosa kita, menyatakan sesal dan tobat kita di hadapan Tuhan, menjalankan semua perintah Tuhan dan menjauhi laranganNya, menghormati orang tua dan mengasihi sesama. Semuanya dapat terwujud jika kita laksanakan dengan keikhlasan hati.

  ReplyDelete
 30. Jeanete Nenabu
  PPS PMat D (15709251004)

  Manusia diciptakan oleh kehendak Tuhan. Dia punya segala sesuatu menciptakan manusia agar bisa bergaul denganNya. Dengan demikian, dalam hidup manusia harus senantianya melakukan perintahNya dan menjauhi laranganNya. Dengan demikian, selama hidupnya dia harus selalu berusaha melakukan yang baik. Itulah wujud ucapan syukur yang terbaik.

  ReplyDelete
 31. Viani Kurniawati
  14301241051
  S1 Pendidikan Matematika A 2014

  Elegi ritual ikhlas 28. Dalam elegi ini disampaikan kiat kiat dalam proyek masuk surga, diantaranya
  1. Memelihara Waktu Shalat
  2. Salat Berjamaah
  3. Bertasbih dengan Tasbih Azzahra
  4. Senantiasa Membaca Shalawat kepada Nabu Muhammad SAW
  5. Senantiasa memohonkan Ampunan
  6. Senantiasa berzikir Kepada Allah
  7. Salat sunat
  8. Menjaga Silaturahmi
  9. Menyesali Dosa
  10. Bergaul Baik Antara Suami Isteri

  Pada intinya kita akan memperoleh syurga jika kita menjalankan perintah dan sunah sesuai ketentuan Allah dan menghindari larangan larangan Nya dengan ikhlas karena Allah semata.

  ReplyDelete
 32. Viani Kurniawati
  14301241051
  S1 Pendidikan Matematika A 2014

  Terimakasih Prof. Marsigit telah menyajikan elegi ritual ikhlas 28 mengenai proyek masuk surga ini. elegi ini menurrut saya sangatlah bermanfaat untul dibaca sebagai pengingat dan sebagai langkah introspeksi diri. Dengan membaca ini pembaca kemudian melihat kedalam diri sudahkah melaksanakan 10 poin yang dipaparkan di dalamnya.

  ReplyDelete
 33. Rahayu Pratiwi
  16709251077
  PPS PM-D 2016

  Surga. Telah dijelaskan sekilas di dalam Al Quran apa saja nikmat yg ada di sana. Tiada seorang pun yang akan menolak nikmat surga. Tujuan dari ibadah yang dilakukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Penghargaan tertinggi yang kita daptkan jika memenuhi tujuan tersebut adalah kenikmatan surga. Namun sebaliknya jika kita tidak mencapai tujuan tersebut maka siksa neraka yang akan kita peroleh

  ReplyDelete
 34. Pony Salimah Nurkhaffah
  14301241006
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Setiap manusia pasti ingin masuk surga, begitu juga saya. oleh karena itru saya sangat tertarik pada elegi ini. Pada elegi ini dijelaskan beberapa cara untuk dapat masuk surga. cara cara tersebut adalah
  1. Memelihara Waktu Shalat.
  2. Menghadiri Salat Berjamaah.
  3. Bertasbih dengan Tasbih Azzahra, Terutama setelah Salat.
  4. Selalu Membaca Shalawat Kepada Muhammad dan Keluarganya
  5. Selalu Beristighfar dan Memohonkan Ampunan.
  6. Selalu Berzikir Kepada Allah.
  7. Salat-salat Sunat Harian.
  8. Menyambungkan Silaturahmi Terutama Dengan Orang Tua.
  9. Menyesali Dosa.
  10. Bergaul Baik Antara Suami Istri

  ReplyDelete
 35. Listia Palupi Wisnu Aji
  14301241007
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Dari elegi ini saya belajar bahwa selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk melakukan kegiatan yang tidak berguna. Kita harus memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk mencari bekal bagi kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Kegiatan yang berguna agar bisa menjadi penghuni surga antara lain memelihara waktu shalat, menghadiri shalat berjamaah, bertasbih dengan Tasbih Azzahra, terutama setelah Salat, selalu membaca Shalawat kepada Muhammad dan keluarganya, selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah SWT, selalu berzikir kepada Allah, melakukan salat-salat sunat harian, dan bergaul baik antara suami dan isteri.

  ReplyDelete
 36. Ujang Herlan Permana
  14301249001
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Tidak ada suatu tujuan atau target tercapai dengan instan, semua butuh proses, dan untuk mencapai tujuan tersebut dilihat dari bagaimana seseorang tersebut melaksanakan prosesnya dengan semaksimal mungkin sehingga tujuannya tercapai. Begitu pula dengan tujuan akhir semua hamba Allah, yaitu menjadi ahli surga. Maka perlu dilakukan proses atau ibadah-ibadah agar mampu menjadi seorang ahli surga. Semua ibadah tersebut tidak terlepas dari niat yang ikhlas dari hambanya.

  ReplyDelete
 37. Luki Slamet Purwoko
  14301241008
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sungguh tiada tanding kekuasaannya. Sehingga setiap manusia berbondong-bondong ke surganya Allah. Dalam hal itu maka manusia harus melakukan cara-cara beribadah yang benar seperti yang dijelaskan dalam tulisan diatas ada 10hal yang perlu diperhatikan sehingga manusia dapat dengan aman dan dengan perlindungan Allah untuk masuk surgaNya.

  ReplyDelete
 38. Sehar Trihatun
  16709251043
  S2 Pend. Mat Kelas C – 2016

  Dalam elegi ini, menerangkan bagaimana seorang manusia harus selalu bersyukur dan terus berusaha untuk dapat mencari ridhoNYA sehingga surga hanyalah sebagai imbalan atas keridhoan dari Allah SWT terhadap manusia yang senantiasa ikhlas dalam menjalani kehidupannya. Usaha-usaha yang manusia lakukan haruslah hanya di niati dengan hanya mengharapkan ridho dari Allah semata. Adapun jalan-jalan atau cara untuk mencari keridhoanNYA sehingga dengan sendirinya kita dapat menghuni surga Allah adalah selalu menegakkan segala perintahnya, yaitu selalu memelihara solat atau tidak pernah lalai dan menunda-nunda waktu solat, melaksanakan solat berjamaah, bertasbih memuji kebesaran Allah SWT setelah solat, Bersolawat untuk Rasulullah SAW beserta keluarganya, beristigfar dan memohon ampun kepada Allah SWT, selalu berdzikir kepada Allah, melaksanakan solat sunah, menjalin dan menyambung silaturahmi yang baik dengan kedua orang tua, menyesali perbuatan dosa atau segera melakukan taubatan nasuha, dan bergaul dengan baik antara suami dan istri.

  ReplyDelete
 39. ORIZA DEVI FEBRINA
  14301241019
  S1 Pendidikan Matematika 2014

  Dari elegi ritual ikhlas diatas saya mendapatan banyak manfaat dalam membacanya, dimana tujuan manusia adalah beribadah kepada Allah dan bonus nya untuk orang yang mendedikasikan dirinya hanya untuk Allah dan selalu beribadah ikhlas kepada Allah maka hadiahnya adala surge yang selalu di dambakan setiap orang, untuk dapat menjadi salah ssatu penghuni surga terdapat beberapa amalan, contohnya adalah
  Pertama: Memelihara Waktu Shalat
  Kedua: Menghadiri Salat Berjamaah
  Ketiga: Bertasbih dengan Tasbih Azzahra, Terutama setelah Salat
  Keempat: Selalu Membaca Shalawat Kepada Muhammad dan Keluarganya
  Kelima: Selalu Beristighfar dan Memohonkan Ampunan
  Keenam: Selalu Berzikir Kepada Allah
  Ketujuh: Salat-salat Sunat Harian
  Kedelapan: Menyambungkan Silaturahmi Terutama Dengan Orang Tua
  Kesembilan: Menyesali Dosa
  Kesepuluh: Bergaul Baik Antara Suami Isteri

  ReplyDelete
 40. Ari Dhamayanti
  14301241045
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Hampir semua orang ingin merasakan tinggal di surga. Dunia ini hanya tempat sementara, yang kekal adalah di surga nanti. Maka untuk mendapatkan kesempatan tinggal di surga, manusia perlu melakukan ikhtiar. Ikhtiar tersebut antara lain adalah memelihara waktu salah, salat berjamaah, bertasbih setelah salat, membaca salawat, istigfar, berdzikir, salat sunat, menjalin silaturahmi dengan orang tua, menyesali dosa dan bergaul baik suami istri. Itu adslah beberapa ikhtiar yang bisa dilakukan untuk memudahkan menjadi penghuni surga.

  ReplyDelete
 41. Rizka Azizatul Latifah
  14301241039
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Ikhlas dalam beribadah akan dibalas dengan surga. Ikhlas dalam sholat, dalam berdzikir, selalu meminta ampun, dan memaksimalkan kebaikan maka Allah akan mengganti keilkhlasan kita dengan surga.

  ReplyDelete
 42. Rizka Azizatul Latifah
  14301241039
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Ikhlas adalah begaimana kita mencari jalan keridhoan Allah, hanya mencari ridho Allah dan rela melakukan apapun asal Allah ridho. Mencapai ikhlas dan merasa bahwa hidup kita adalah bukan hak kita.

  ReplyDelete
 43. Ika Agustina Fitriani
  14301241018
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Sebenar-benarnya tujuan dan cita-cita hidup didunia adalah mencari bekal untuk ke surga. Kehidupan ini hanyalah sebuah tipuan yang banyak memperdaya manusia yang kurang memiliki kekuatan hati ke sang ilahi. Maka luruskan niat hanya untuk mencari ridhoNya.

  ReplyDelete